Растителна защита, торове, семена

Corteva Agriscience™ ще предлага и ще изненадва земеделските производители с иновативни решения и нова растителна защита

2018-12-01 

. Пакетните оферти на компанията за 2019 г. -  изключително изгодни

 ·        Житни култури

Веселин Петков, Мениджър от екипа по Продажби на продукти за растителна защита   във фирма Corteva Agriscience™ Agriculture Division of DowDuPon презентира  растително защитните решения и новите продукти за растителна защита  от портфолиото на компанията, които ще предлагат за следващия сезон за житните култури, на среща-семинар с топ клиенти на компанията (21.11.2018 г., Хотел РИУ Правец).

Б. р. - Тук представяме в резюме акцентите в презентацията на В. Петков. Ето какво каза той:

-Ние, от екипа по продажби на продукти за растителна защита  към новата фирма CortevaAgriscience™, се обръщаме към вас – българските фермери,  с мотото: Заедно за  успешно земеделие”,  защото вярваме, че заедно ще бъдем успешни с продуктите за растителна защита на компанията, които ще предлагаме на българския агропазар като втора компонента освен семената. Corteva® ще бъде фирмата, която ще предлага и ще ви изненадва с иновативни решения. Днес, ние ще ви представим, освен портфолиото  за 2019  и новите продукти, които ще дойдат през следващите няколко години, новите им предимства - характерни за тях,  и с какво тези продукти ще се отличават от останалите, конкурентни продукти на пазара.

Знае се, че първите мероприятия, които предстоят пред земеделските производители за новия сезон  2019 г., са практиките в предстоящата кампания за третиране на житните култури с хербициди и фунгициди. Предлагаме сериозна продуктова листа от хербициди, създадени за всякакви ситуации, с които ще ви запозная в резюме. Освен тях, за житните култури предлагаме и фунгицида Алегро®, познат продукт от концепцията AgCelenceна БАСФ. През следващата година Corteva® ще го предлага ексклузивно.

В растителнозащитната технологията за житните предлагаме и един органо-фосфорен инсектицид, който е насочен за контрол на широк спектър от неприятели, в т.ч. и в житни култури – Дурсбан™ 4К. Предлагаме и два прилепителя (б. р. - Тренд® 90 и Дасойл™ 26-2N), които са за по-доброто усвояване на хербицидите, за по-доброто им действие и по-бърз инициален ефект срещу плевелите.

Хербициди

Корело® Дуо - Икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване

Започвам с хербицида Корело® Дуо, който ще бъде новото ни предложение за сезон 2019. Корело® Дуо е регистриран при пшеница срещу всички важни житни и щироколистни плевели (без изключение).  Продуктът ще се продава в пакет, който съдържа хербицид плюс прилепител за 30 декара. Най-важните предимства на този продукт са: пълен контрол на широколистните плевели в т.ч. ефемерни плевели, които са устойчиви на широко употребяваните в практиката сулфонилурейни хербициди, защото продуктът е двукомпонентен и нито едно от активните вещества не е сулфонилурея; също така ефикасно контролира лепка (упорит плевел) и паламида, както и технологични самосевки слънчоглед (от двете технологии). Действа и на самосевка от технологична рапица, като при нея е много важно да се следи фазата – да се третира само в ранни фази - 2-4-и лист, което предполага есенно приложение на  продукта. В този смисъл, Корело® Дуо може да се прилага както наесен, така и напролет, като есенното му приложение е особено удачно при положение че много от житните плевели поникват и започват да конкурират културата тогава, както и широк набор от широколистни плевели.

Корело® Дуо притежава и допълнително почвено действие в рамките на три седмици, което дава допълнителен ефект срещу  т. нар. втора вълна от плевели, което също е от значение. И още нещо много важно, което гарантира изключителната му 100%-на селективност спрямо културата – в него се съдържа антидот, който осигурява безопасност за културата. Хербицидът действа и на два много проблематични плевела, с които много от продуктите на пазара не се справят, а именно – власатка и овсига; плюс плевели като райграс, див овес. И отново подчертавам - Корело® Дуо е безкомпромисен срещу широколистните плевели, т. е. няма плевел, който да не се унищожава от този хербицид. Той е едно изключително комплексно решение срещу целия спектър и ще бъде икономически най-изгоден спрямо аналогични продукти, които се предлагат на пазара.

 Дерби® Супер Едно - Доказалият се в практиката хербицид

Дерби® Супер Едно (второ търговско наименование Ланселот®) е много добре познат хербицид и не случайно мотото при него е: „Доказалият се в практиката хербицид”. Мога да твърдя, че около 2,3 млн. декара се третират с него у нас. Това е така, защото е доказал ефективността си срещу плевелите и селективността си спрямо културите. Регистриран е в доза 2,5-3,3 г/дка, като при него също е възможна употребата му както наесен, така и напролет. Наесен е ефикасен за самосевки от технологичен слънчоглед и от технологична рапица, като действието му не се влияе от температурата. Съдържа две активни вещества, което го прави изключително широкоспектърен срещу икономически най-важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели, характерни за пшеницата и ечемика. Дерби ®Супер Едно е без ограничение за следващата култура в сеитбооборота. Единствено условие е, при много сухо лято, преди сеитбата на рапицата, да се направи преораване на третираните площи. Хербицидът дава удължен почвен ефект в рамките на 3 седмици, което осигурява допълнителен контрол на новопоникващи плевели.

 Старане® Голд – Еталон срещу лепка и поветица

Това е двукомпонентен хербицид (комбинация от две активни вещества), с регистрирано приложение както при житни култури, така и при царевица. Той има действие срещу целия спектър от широколистни плевели. Нещото, което го прави различен от останалите – това е, че е еталон за лепка и поветица. Много малко са продуктите, които действат на тези два плевела, още повече, ако лепката е преминала фаза 3-ти прешлен. Много важно е и другото предимство - 100% селективност. Може да се прилага от втори лист до флагов лист на културите. И тъй като се оказва, че при доза 150 мл/дка -  ефектът е абсолютно равностоен на този, като от дозата от регистрацията в момента - 180 мл/дка, предстои продуктът да бъде пререгистриран. Това  ще го направи още по-икономически изгоден като цена на декар.

 

Мустанг® - Точно и ефикасно решение срещу самосевки от технологична рапица и слънчоглед

Известен двукомпонентен продукт - регистриран както при житни, така и при царевица, с възможност за есенно и пролетно приложение. Безкомпромисен е към плевелите. Единственото условие при него е, че приложението трябва да бъде съобразено с фазата на културата. Моментът на приложение е от началото до края на братенето на културата. При царевицата Мустанг®е много добър партньор на противожитните хербициди.

 Палас® - Отлично действие срещу видове Овсига и Власатка

Също така добре познат хербицид както срещу широколистни, така и срещу житни плевели при пшеница. Отново с възможност за есенно и пролетно приложение. Също с отлично действие срещу двата проблемни плевела – овсига и власатка. Дозата е съобразена така, че един пакет да бъде за 20 декара, заедно с прилежащия прилепител. При него, единствената слабост е, че не контролира дивия мак. При заплевеляване на посеви с див мак, се препоръчва да се добавя един чисто противошироколистен хербицид. В случая, нашата препоръка е Дерби® Супер Едно в доза - 2,5 г/дка, за да има покритие и на този плевел.

 Фунгицид

Алегро® - Най-изгодният комбиниран стробилурино-триазолов фунгицид за житни култури

Предлагаме добре познатият продукт Алегро® от концепцията AgCelence на БАСФ, регистриран при пшеница и ечемик, с ефективност срещу всички икономически значими болести при тези култури, благодарение на комбинацията от активни вещества – епоксиконазол със стробилурин. Това ще бъде най-икономически изгодния триазоло-стробилуринов фунгицид на пазара за следващата година. Относно  начина му на действие: погрешно е схващането, че такъв тип продукт може да се използва само за второ пръскане, за да се извлече максимума от физиологичния му ефект. Той може да бъде употребяван и за първо пръскане (Т1), заедно или малко след приложението на хербицида, защото комбинацията между активните му вещества стробилурин и  триазол, всъщност дава едно много по-силно и продължително действие срещу болестите. Защото един триазол защитава растението не повече от 15 дни, докато стробилуринът, съобразно защитното си действие (при него основно е предпазно действие), осигурява едно доста по-дълго предпазно действие във времето. Ако говорим за физиологичен ефект, какъвто има при стробилурините, то този ефект може да бъде полезен и при първо пръскане, още повече след като житата са затормозени от една продължителна зима или от засушаване напролет. Всичко това стимулира културата, прави синтезата по-активна и блокира хормонът (етилен), който се синтезира при стресови условия. Така че, Алегро® е подходящ и за първо, и за второ пръскане. Проявява системно и трансламинарно действие, т.е.  защитава и новия прираст, което е характерно за начина му на действие, както и газова фаза - която е характерна за стробилурините. Това е един от фунгицидите с доста добре изявена газова фаза, което означава, че продуктът защитава растителните части  и там, където не е попаднал. Осигурява продължителна защита до 4 седмици. Разбира се, когато говорим за много висок фон на зараза този период се скъсява, но дори при такива условия продуктът защитава културата в рамките на 20 дни, минимум.

Във фирмата, чисто търговски (икономически) сме създали пакет между Дерби® Супер Едно и Алегро®, който ще се предлага на пазара за новия сезон. В пакета двата продукта са на по-добра цена, отколкото ако се продават индивидуално.

 Инсектицид

При житните култури предлагаме Дурсбан ™ 4 ЕК - широкоспектърен инсектицид насочен срещу много неприятели, с много продължително действие от 21 дни. За отбелязване е, че  малко инсектициди имат този ефект. Регистриран е срещу житна пиявица, житен бегач, също така високоефективен срещу житна дървеница, подземни нощенки, въшки и други неприятели. Този продукт  действа на всички стадии на насекомите.

 Очаквайте продължение по темата в следващите публикации и в бр. 1/2019 г. на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат през първата седмица на януари 2019 г.

На снимката: Веселин Петков, Мениджър от екипа по Продажби на продукти за растителна защита   във фирма Corteva Agriscience™

По темата работи: Яна Брезовска