Растителна защита, торове, семена

Нови предложения на Corteva Agriscience™за 2020-2022 г. в растителната защита

2018-12-07 

Пепа Василева, Търговски представител на Corteva Agriscience™ за Южна България (на снимката), представи компаниятана среща семинар със земеделски производители (21. 11. 2018 г., хотел РИУ, гр. Правец) новите предложения на компанията, които ще бъдат на пазара през 2020 – 2022 г. , а именно:

-Ще се предлагат готови обеззаразени семена (рапица и царевица) с инсектицид, с активно вещество циантранилипрол. Готови обеззаразени семена на слънчоглед срещу мана с фунгицид с маркетингов бранд Зорвек.

-Зорвек е бранд на ново активно вещество с пълно системно действие по отношение причинителите на обикновени мани. Ще се регистрират фунгициди при лозя и зеленчуци.

-Арилекс е бранд на нов хербицид срещу широколистни плевели, ще се регистрират хербициди при слънчоглед, рапица и житни култури.

-Инатрек  е бранд на нов фунгицид. Ще се разработват и регистрират комбинирани продукти за борба с комплекса болести при житни култури.

-Ринскор е бранд на нов хербицид срещу житни и широколистни плевели, ще се регистрират готови продукти при ориз и царевица.

-N-lock -предстояща регистрация на азотен стабилизатор. Помага усвояването до 100% на азотните торове.

(ПЗ)