Растителна защита, торове, семена

ИНОВАЦИИ В РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА e мотото на професионалния празник на растителнозащитника – 2019

2019-01-14 

По традиция, професионалният празник на работещите в сферата растителната защита у нас, се отбелязва на 16 януари. Но същият ден през  1896 г., с Указ на княз Фердинанд, е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя". С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас. На 16 януари 2006 г. за първи път денят се чества официално като професионален празник на растителнозащитниците в България. 

На 16 януари (сряда) 2019 г. празникът отново ще бъде честван в сградата на Аграрния университет в гр. Пловдив, с начален час- 12,30 ч. Отбелязването на 123 години растителнозащитна дейност в България, тази година ще протече  под мотото ИНОВАЦИИ В РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА. Организатори на събитието са Българска асоциация за растителна защита (БАРЗ) и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) с любезното съдействие на Българска агенция по безопасност на храните и Аграрен университет Пловдив.

(ПЗ)