Растителна защита, торове, семена

Растителнозащитната общност в България е отговорна за опазване външните граници на ЕС от външно-карантинни и инвазивни вредители

2019-01-16 

"Стриктният контрол при производството на растения и растителни продукти гарантира качество и безопасност на произведените стоки. По този начин се осигурява стабилното им присъствие не само на европейския, но и на световния пазар". Това e казал зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на честването на професионалния празник на растителнозащитника, с който се отбелязват 123 г. от началото на официалната растителна защита в България, съобщи пресцентърът на МЗХГ.

Растителната защита е един от най-важните и отговорни сектори в земеделието и България има много стари традиции в тази област. Растителнозащитниците се грижат за опазване на растенията и растителните продукти от вредители и следят за прилагането на превантивни мерки и методи за борба с тях. Основна цел при изпълнението на тези дейности е защитата здравето на хората и опазването на околната среда от замърсяване с пестициди.

Заместник-министърът  е посочил, че като част от растителнозащитната общност на Европейския съюз, пред страната ни има сериозни предизвикателства. Сред тях са поддържане на устойчива растителна защита, съобразена със законодателните норми на ЕС, както и задълженията в областта на фитосанитарната дейност за опазване на външната граница на Европейския съюз от външно-карантинни и инвазивни видове.