Растителна защита, торове, семена

ФМС с цялостни решения и нови предложения за защита на житните култури

2019-02-06 

Сложната климатична обстановка в началото на зимата може да повлияе негативно на развитието на посевите от пшеница и ечемик. В много региони на страната зимата завари посевите с есенници не достатъчно развити с понижена устойчивост на студ, което създава риск от измръзване. Къснатасеитба и недостатъчната почвана влага в ранните етапи от развитие на културите също могат да допринесат за едно незадоволително състояние на посевите в началото на пролетта.

Имайки предвид тази ситуация, ФМС разработи специални пакети за защита на житните култури, които предлагат на земеделските производители едновременно гъвкавост по отношение на приложението и оптимизиране на разходите.

В основата на всички предлагани пакети стои хербицидът Гранстар® Супер, тъй като в ситуация, в която се очаква посевите с пшеница и ечемик да поникнат неравномерно, поради това, че на места се зазимиха в различни фази, земеделските производители имат нужда от изключително селективен хербицид с много широк прозорец на приложение.  Двете активни вещества в Гранстар® Супер - трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил във времето се доказаха, като изключително селективна комбинация, която успешно може да се прилага при посеви, които са били подложени на сериозни метеорологични стресови фактори. Гранстар® Супер е изключително подходящ и за коригиращи третирания, благодарение на широкия прозорец на приложение от 3-ти до флагов лист на културното растение.

Първият пакет, освен хербицида Гранстар® Супер съдържа и фунгицидите Импакт™ 25 СК и Азака.

В зависимост от ситуацията на полето и инфекциозния фон, даваме възможност на земеделските производители сами да определят дали да изведат борбата спрямо болестите с едно или две активни вещества с цел оптимизиране на разходите в първите третирания.

При нападение предимно от септория и брашнеста мана може да бъде приложен самостоятелно фунгицидът Импакт 25 СК, като вторият фунгицид се спести за второ третиране.

Азака™ е отличен партньор на Импакт™ 25 СК за контрол на заболявания от родHelminthosporium при всички зърнено житни култури и Rynchosporium, като комбинацията може да се прилага до края на изкласяване на културата.

Във втория пакет освен хербицида Гранстар® Супер са включени двата фунгицида Импакт™ 25 СК и Риза 25 ЕВ - два отлично допълващи се триазола със системно действиеи бърз инициален ефект, чиято комбинация увеличава спектър от контролирани заболявания при житните култури.

Третият пакет е предназначен за областите,където е характерно смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели. Той включва два хербицида - Гранстар® Супер и Фокстрот 69 ЕВзаедно с един фунгицид - Импакт™ 25 СК. Продуктите могат да се прилагат както отделно, така и в резервоарна смес. Комбинацията от двата хербицида е доказана, както по отношение на селективност спрямо културата, така и с отличния контрол на изключително широк спектър от широколистни и житни плевели на добра цена.

С новите пакети на ФМС получавате икономически изгоден и качествен контрол на икономически най-важните плевелите и болестите при житни култури.

 Допълнителна информация: http://www.fmcagro.bg/