Растителна защита, торове, семена

Каптан 80 ВГ и Силит 544 СК - комплексни решения за овощната градина от Ариста ЛайфСайънс

2019-02-09 

И двата продукта са включени в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и разхода за закупуването им се възстановя под формата на държавна помощ чрез фонд „Земеделие”

Борбата с болестите по овощните култури е предизвикателство за овощарите, които имат за цел да опазят овощните си насаждения от заболявания и получаването на сигурни добиви с високо качество. Наред с всички подготвителни санитарни мерки (резитби, заораване, варосване на стволовете и др.), в началото на сезона започва и химичната борба с редица от най-значимите болести.  За постигането на висок ефект от тези третирания, те трябва да се провеждат, колкото е възможно по-близо до момента на разпукване на пъпките, с висока разходна норма на работен разтвор (100-120 л/дка), в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 5 °С.

Изборът на подходящ фунгицид е от определящо значение за извеждането на ефективна борба с презимувалата зараза.

С доказана в овощарството ефикасност са: Каптан 80 ВГ и Силит 544 СК. Подходящи за включване в програмите за Интегрираната растителна защита (IРМ) от най-ранните етапи на развитие на овощните видове до края на вегетацията им. Те осигуряват оптимална защита при овощните в най-критичните моменти, като се характеризират с бърз инициален ефект и продължително последействие, без да се влияят от климатичните условия.

Двата продукта се допълват комплексно, като контролират струпясване (Venturia spp.), ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.), къдравост (Tafrina deformance, Т. cesari), кривули (Tafrina pruni), сачмянка (Stigmina carpophila) и др.

Каптан 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид с отлично предпазно действие срещу широк спектър от икономически важни болести както при овощни (семкови и костилкови), така и при зеленчукови и ягодоплодни култури. Действа, като задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както в начални, така и в напреднали стадии на проява на инфекция,  с дълготраен ефект от 8-10 дни. 

Каптан 80 ВГ е ефикасен срещу: струпясване(Venturia spp.) по ябълки и круши; ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) - праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши; къдравост (Tafrina deformance) по праскови и нектарини; кривули (Tafrina pruni) по сливи; къдравост (Т.cesari) по череши.

Каптан 80 ВГ не нарушава опрашването, дори приложен в цъфтеж, не предизвиква малформации по плодовете на третираните култури. Оригиналната ВГ формулация е със 100% разтворимост, без да образува утайки и пяна при разтваряне, без запрашаване.

Силит 544 СК е НОВА, високо концентрирана формулация, съдържаща додин, която гарантира сигурна защита срещу основните болести още от най-ранните етапи при овощните култури. Той  е контактен и локално-системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие срещу гъбните патогени. Бързо прониква в третираните тъкани и образува защитен слой в тях, осигуряващ предпазно действие срещу патогените от 7-10 дни. Притежава и силно изразен стопиращ и изкореняващ заразата ефект, включително и при установяване на първи симптоми на зараза – до 48 часа след паднал дъжд. Ефикасността му не се влияе от ниски и високи температури, като формулацията позволява да се прилага и върху влажни повърхности.

Ефикасен срещу струпясване (Venturia spp.) по ябълки и круши; бяла ръжда (Blumeriella jaapii) и листен пригор (Gnomonia erythrostoma)по череши и вишни; къдравост (Tafrina deformance) по праскови и нектарини.

 Каптан 80 ВГ е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша, праскова и слива.

 Силит 544 СК е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша и праскова.

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на

www.arystalifscience.bg

----------------------------------------- 

Напомняме, че

Фонд „Земеделие” одобри са 5.5 милиона лева за зимните пръскания за 2019 година

 На свое заседание (10.01.2019 г.) Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2019 г. в размер на 5 500 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения. Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване, се пояснява в съобщението.

Допълнителна информация: http://www.dfz.bg

 (ПЗ)

Снимка: pixabay.com