Растителна защита, торове, семена

Наличието на лишеи и мъхове по дърветата е сигнал за грешки в агротехниката

2019-02-25 

Б. р. – Статията поместваме в отговор на читателско запитване.

Лишеите са най-нисшите представители на растителния свят, а мъховете са най-нисшите висши растения. Тези организми не са паразити, но ако се развиват върху висши растения, в т.ч. овощни дървета, причиняват косвени повреди.Мъховете са известни като бриофити или растения от спори, които имат стъбло, зелени листа, но нямат корени, система от съдове, цветове и листа. Според някои теории, лишеите и мъховете имат задържащо действие върху развитието на дърветата, задържат  влага и са убежища за редица неприятели и причинители на болести, а според други - те не причиняват вреда на дърветата.

Лишеите и мъховете най-често  се срещат в стари овощни градини, по стари дървета, където  не са полагани агротехнически  грижи.

Отначало те се появяват по ствола на дървото, но постепенно обхващат голяма част от клоните. Лишеите и мъховете обичат влагата и са светлолюбиви организми. Растат бавно на места, където няма засенчващи ги  и бързо растящи дървета или клони. Те имат различно оцветяване –зелени, сиви, сивозелени, жълти, кафяви, черни и се разпространяват  бързо, когато въздушната влажност е много висока. При развитието си мъховете и лишеите отделят различни киселини, които са вредни за растенията. В същото време лишеите и мъховете са санитарите за околната среда, защото очистват въздуха от вредни вещества. Те имат способността да поглъщат газообразните и твърди частици от въздуха и да абсорбират вода дори от мъглата. Лишеите са индикатори за качеството на атмосферния въздух.

 Наличието на лишеи и мъхове по дърветата е сигнал за грешки в агротехниката - неподдържана и гъста корона, лошо проветряване и слабо осветяване. Младите и силни дървета със силен прираст не допускат появата на лишеи.

Борбата с лишеите и мъховете се извършва наесен, но ако е пропуснато това мероприятие, може да се извърши и напролет преди разпукване на пъпките. При резитбата се препоръчва да се изрежат клони в гъстите колони, за да са проветриви  и  добре осветени.

Провежда се пръскане с 5%-ов железен сулфат (зелен камък) (50 г/ 1 л вода) и след една седмица лишеите и мъховете опадват. Железният сулфат може да причини пригори по листата, ако се закъснее с пръскането и се проведе при разлистени дървета.  В случай, че има останали лишеи, могат да се почистят механично с дървена шпатула или зебло, но трябва да се действа внимателно, за да не се нарани кората. Отпадъците се събират и унищожават.

Наесен, стволовете на дърветата и дебелите клони се варосват и това намалява риска от появата на лишеи и мъхове.  Повторно варосване се извършва в края на февруари и началото на март.  Варната каша се приготвя от 2 кг гасена вар на 10 литра вода, 250-300 г син камък, а към тази смес може да се прибави 1 кг глина.

Снимка: https://zen.yandex.ru

(ПЗ)