Растителна защита, торове, семена

Защо предцъфтежните пръскания на овощните видове са толкова важни?

2019-03-07 

През март овощните дървета и храсти се пръскат предцъфтежно, щом започне сокодвижението им. След „зимния покой” на дърветата листните и цветни пъпки набъбват и се разтварят, появяват се листата и цветовете. През пролетта със „събуждане” на дърветата и храстите се активират и причинителите на болести и неприятелите.

Предцъфтежните пръскания имат за цел да не  допуснат повреди от вредители по овощните. Те са насочени към първичните инфекции от зимуващите патогени и към неприятелите.

Периодът от фенофаза „набъбване на пъпките” до фенофаза „цъфтеж” е най-критичен.

Семковите овощни видове ябълки, круши, дюли се развиват по-бавно и при тях се провеждат 2 – 3 предцъфтежни пръскания, като се започва от фенофаза „зелен конус”, после фенофаза „миши уши” и следва фенофаза „показване боята на цвета”. Костилковите овощни видове се развиват по-бързо и при тях е достатъчно едно предцъфтежно пръскане.

Предцъфтежното пръскане на семковите овощни видове е насочено към болестите струпясване на ябълките и крушите, огнен пригор, брашнеста мана, загиване на завръзите на дюлята и срещу неприятелите ябълков молец, ябълков цветопробивач, ябълкова и крушова плодова оса, крушов пъпкопробивач, ябълков златист хоботник и други.

При костилковите овощни видове предцъфтежното пръскане има за цел да ограничи нападението от болестите бактериен рак, гъбна и бактерийна сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост и брашнеста мана по прасковата, червени листни петна и кривули по сливата и джанката, а от неприятелите- сливов плодов хоботник, вишнев хоботник, червенокрил плодов хоботник, сливови оси и други.

Предцъфтежното пръскане най-напред се извършва при костилковите овощни видове, а след това - на семковите.

Костилковите овощни култури праскова, кайсия, череша, вишня, слива се третират предцъфтежно от фенофаза „набъване на пъпките” до фенофаза „разпукване на пъпките” с един от фунгицидите: Бордолезов разтвор-1%; Бордо микс 20 ВП-375-500 г/ дка; Фунгуран ОН 50 ВП- 150-250 г/ дка (при праскови, кайсии, нектарини); 130-200 г/ дка при череши, сливи, вишни; Шампион ВП- 0,3%.

В редица райони на страната има натрупана зараза от минали години от сачмянка по костилковите овощни видове и ако са пропуснати предпазните пръскания през есенния и зимно-пролетния период, опасността от развитие и поражения от болестта е голяма. Сачмянките са 2 вида: с причинител гъбен патоген (Stigmina carpophila) и причинител бактерия (Xanthomonas campestris). Болестта напада всички нарастващи зелени части на дърветата-леторасли, листа, плодове. Разпространението на инфекцията се извършва от дъжда, вятъра, насекомите, по-значително инфектиране се  наблюдава след обилни валежи. По младите още нарастващи листа се появяват дребни, пурпурни петна, които се разрастват и добиват бледокафяв до охрен цвят. Тъканите в средата на петната некротират и окапват, образуват се дребни, кръгли дупки, като пробити от сачма.

Сачмянката поразява летораслите на прасковата. Петната обхващат едногодишните клонки пръстеновидно и причиняват загиване на връхната част. При слаба проява на болестта по клоните се появява само изприщване. Тъканите под петната имат червеникав цвят и около тях  в здравата тъкан се образува червенокафяв венец. Около повредените части се появява смолотечение.

Срещу сачмянката се провеждат предпазни пръскания по схема: едно във фенофаза „бял (розов) бутон” и след цъфтежа -2-3 в интервал от 7 дни с един от регистрираните фунгициди: Косайд ВГ-155-285 г/ дка; Тирам 80 ВГ-0,3%; Фунгуран ОН 50 ВП-150-250 г/ дка.

 

Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2019 г. на сп. Практично земеделие”

Продължение по темата – четете в книжното издание;

Подробности за абонамент: 0888 58 54 68