Растителна защита, торове, семена

Пролетна хербицидна кампания в есенниците – подходящи хербициди 2019

2019-03-08 

Плевелите са изключително вредни, освен болестите и неприятелите, при отглеждане на есенно-житните култури. Ако посевите заплевелят преди фаза „братене” на пшеницата и ечемика, има риск от разреждането им и създаване на условия за вторично заплевеляване. В гъстите и добре гарнирани посеви плевелите нямат шанс за развитие, защото житните култури бързо закриват почвената повърхност и плевелните видове загиват, особено светлолюбивите. Но при условията на неблагоприятната есен на 2018 година, когато поради сушата и др. проблеми есенниците не поникнаха и не се развиха успешно, правилната борба с плевелите през пролетта та 2019 г. ще се окаже решаващ фактор за получаване на планираните добиви.

Наблюденията показват ежегодно увеличаване на площите, заплевелени с лайка, див мак, видовете ралица, видовете подрумче и други. Увеличават се посевите с многогодишните плевели - повитица и паламида (кореновоиздънкови) и коренищните – пълзящ пирей, троскот, балур. Увеличава се броят на азотолюбивите плевели - див овес, полски синап, полска лисича опашка и други в посевите с едностранчиво азотно торене.

Целта на добрата растителнозащитна практика е да се унищожат поникващите и широко разпространени плевели чрез най-подходящите хербициди, внесени навреме и с точна доза.

В практиката е доказано, че есенното внасяне на хербициди в посевите с есенници предсеитбено или предпоникващо е най-ефективно. Но в случаите, когато това мероприятие е пропуснато, заради обективни или субективни причини, то може да се проведе напролет. Ако сеитбата е направена късно или посевите са слабо заплевелени, тогава третирането с хербициди  напролет ще бъде по-ефикасно.

Напролет, щом отново започне вегетацията на житните култури, посевите се обхождат, за да се прецени степента на заплевеляване, видовият състав на плевелите, фенофазата на плевелите и на пшеницата и ечемика. Въз основа на прегледите се подбира най-подходящият хербицид и доза и се уточнява времето на приложение.

Не се препоръчва много ранно третиране на посевите с вегетационни хербициди, защото трябва да се изчака масовото поникване на кореново издънковите плевели паламида и поветица. В противен случай има опасност от масовото им намножаване.

При монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик значително се увеличава плътността на плевелите, затова препоръката е да се редуват с окопни култури. При много ранна сеитба (преди 20-ти IX) или късна (след 20-ти Х) се създават благоприятни условия за заплевеляване на посевите и съответно добивите от пшеница и ечемик намаляват от 15 до 25%, ако заплевеляването е от средна степен. Плевелите също са гостоприемници на неприятели - телени и лъжетелени червеи, сиви червеи и на  болести- черна стъблена ръжда, кафява листна ръжда, ленточна болест по ечемика и други.

Срещу широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди видовете лайка, подрумче, див мак, лепка и росопас, видовете пипериче и други във фенофаза „братене” на културите пшеничните и ечемичните посеви могат да се пръскат с един от регистрираните хербициди: Агроксон - 200 мл/ дка; Акурат 20 ВГ- 1,5 г/ дка; Акурат 60 ВГ-1 г/ дка; Алай макс/ Пойнтер ултра-3,5 г/ дка с 30-40 л вода/дка; Арат- 10-20 г/ дка с 15-30 л вода/ дка; Биатлон 4D- 4-5 г/дка; Валсамин-150 мл/ дка( само за пшеница); Гранстар супер 50 СГ- 4 г/ дка с 20-40 л вода/ дка; Дифланил СД/Пасифик СЛ/Магнето СЛ- 80-100 мл/ дка ( само за пшеница);  Експерт ВГ-1,5-2 г/ дка с 35-70 л вода/ дка; Ергон ВГ-5-9 г/ дка; Корида 75 ВДГ/Питон 75 ВДГ-1,5 г/ дка с раб.р-р 20-40 л/ дка; Логран 20 ВГ-3,75 г/ дка; Лонтрел 300 СЛ-40-50 мл/ дка (само за пшеница); Матон 600 ЕК-120-150 мл/ дка; Метсурам ВГ/Рикорса-3 г/ дка с 20-40 л вода/ дка; Мустанг 306,25 СК-60-80 мл/ дка (само за пшеница); Омнера ОД-75-100 мл/ дка с 10-40 л вода/ дка; Премазор СД-25 мл/ дка с 20-40 л вода/ дка;  Санафен-150-200 мл/ дка; Секатор ОД-10-15 мл/ дка за пшеница и 10 мл/ дка за ечемик; Старане голд-180 мл/ дка; Тарика- 2 г/ дка с 10-50 л вода/ дка; Тоскана-1-2 г/ дка с 20-33 л вода/ дка; Трейлър-2 г/ дка с 10-50 л вода/ дка; Трибе 75 ВГ/ Тенурон 75 ВГ- 2 г/ дка; У 46 М флуид-200 мл/ дка; Хармони екстра СГ/ Рефайн екстра-6 г/ дка; Хемтрибе 75 ВГ-1,5/ дка с 10-40 л вода/ дка.

Срещу едногодишни житни плевели - див овес, пиявица, ветрушка, лисича опашка посевите се третират с един от хербицидите: Пума супер 7,5 ЕВ- 120 мл/ дка; Топик 080 ЕН-30-40 мл/ дка (само за пшеница); Скорпио супер 7,5 ЕВ-100 мл/ дка (от 3-ти лист до края на „братене” на дивия овес); Аксиал 050 ЕК-60-90 мл/ дка с 20-40 л вода/ дка във фаза „братене” на пшеницата и (от фаза 2-и-3-и лист до „братене” на плевелите); Палас -  20-25 г/дка – едновременен контрол на житни и широколистни плевели, ефикасен срещу власатка и овсига и др. хербициди, с регистрация срещу плевели в страната.

 

Статията е авторска.Повече информация за извеждане на борбата срещу плевелите в пшеница и ечемик през пролет 2019, както и предлаганите на българския пазар нови хербициди за кампанията – четете в бр. 3 /2019 г. на сп. „Практично земеделие”, който излезе от печат на 7-ми март т. г. – Изданието може да бъде намерено по павилионите „Лафка” в цялата страна.