Растителна защита, торове, семена

Помощта за борба с телените червеи при картофите вече е до 850 лв./ха

2019-04-04 

На последното си заседание (04-04-2019 г.) Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ реши да  увеличи с 350 лева за хектар на максималния размер на подпомагането по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г. Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха - на до 850 лв./ха.  Ако заявеното подпомагане надхвърли гласувания вече финансов ресурс по схемата от 1,6 млн. лв. ще бъде приложен коефициент на редукция, съобщават от ДФЗ.