Растителна защита, торове, семена

Широкоспектърни фунгициди от Белхим Кроп Протекшън в зърнено-житни култури

2019-04-07 

През 2019 г. Белхим България обогати своето портфолио с три фунгицида, регистрирани за зърнено-житни култури. В комбинация с хербицидите и инсектицидите на компанията, тези продукти влизат в интегрираната растителна защита на фермерите от икономически важните болести и неприятели.

Глобазтар АЗТ 250 СК е системен фунгицид за контрол на болести по пшеница и рапица. Има контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие спрямо: кафява ръжда, брашнеста мана и бяло гниене. Благодарение на активното вещество, съдържащо се в продукта, се наблюдава така наречения „зелен ефект“, който ускорява фотосинтезата, подобрява се усвояването на азот и вода, и така се забавя стареенето на растенията.

Второто предложение от Белхим е Буз  ултра ДФ, системен триазолен фунгицид. Притежава предпазно и лечебно действие, спрямо брашнеста мана, видовете ръжда и раннен листен пригор по пшеница, спелта и тритикале. Буз Ултра ДФ осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици. Благодарение на формулацията на продукта, той се разпределя по цялата листна маса на културата като пренасянето е акропетално (възходящо) и по този начин защитава новоформираните листа.

Последното, но не по важност предложение на Белхим Кроп Протекшън е фунгицида Уникорн ДФ. Той е готов за употреба продукт на базата на триазол и сяра. Притежава тройно действие – контактно, системно и чрез газова фаза. Бързо прониква в растенията до 2 часа и повишава нивото на хлорофила в тях, подобрява фотосинтезата. Съдържанието на сяра в продукта спомага за пълноценното усвояване на внесения азот в посевите. Уникорн ДФ е отличен продукт за контрол на резистентността при икономически важните болести по пшеница и лозя. Синергичният ефект между двете активни вещества осигурява по-добър контрол срещу ранен листен пригор по пшеница, брашнеста мана, видовете ръжда и фузариум по класа.

Благодарение на трите нови продукта, Белхим може да реагира адекватно към постоянно променящите се климатични особености в страната, които са предпоставка за развитие на болести и да защити посевите на фермерите във всеки един етап от развитието им.

Статията е публикувана в бр. 4/април 2019 г. на сп. "Практично земеделие"