Растителна защита, торове, семена

Контрол на щитоносни въшки в лозята през юни

2019-06-19 

Около средата на юни започва излюпването на лозовата щитовка (Pulvinaria vitis) и завършва през първата десетдневка на юли. Неприятелят увеличава ареала си на разпространение и нанася значителни поражения на лозята в Югоизточна България, особено там, където не се извежда системна борба.

Възрастните и ларвите смучат сок от нападнатите растителни части-листа, леторасли, чепките на гроздовете и в същото време отделят „медена роса”(несмлени захари), върху които се заселват чернилни гъбички. Лозите добиват саждив вид, а нормалното протичане на фотосинтезата се нарушава. При нападение във висока численост лозите се изтощават, добивът им намалява, захарността на гроздето се понижава, а се увеличава киселинността му. За няколко години нападнатите лози загиват и лозята се разреждат.

Възрастните форми на неприятеля вредят от втората половина на май до средата на юни, а ларвите- от втората половина на юни до средата на септември.

Лозовата щитовка има едно поколение годишно и зимува като ларва по стъблото на лозата, в пукнатините, по раменете и главините и в други укрития. Със започване на сокодвижението напролет ларвите се придвижват към летораслите и се установяват на постоянно място, където започват да смучат сок. След оформяне на възрастните индивиди започва яйцеснасянето през месеците май и юни. Яйцата в една торбичка на щитовката са от 1500 до 3000 на брой.

Излюпените ларви са много подвижни и бързо преминават по листните дръжки, чепките, летораслите, зърната, от които започват да смучат сок и да отделят „медена роса”. Ларвите се развиват до втора възраст и през август и първата половина на септември отиват в местата за зимуване.

Първото пръскане срещу лозовата щитовка се провежда при икономически праг на вредност 1 ларва на 1 линеен метър плодна клонка или чепове и 1-2 възрастни въшки на 1 линеен метър летораст 2-3 дни след излюпване на ларвите с Нуреле Дурсбан/ Хлорсирин 550 ЕК/ Санмба- 0,075%. Второ пръскане се извършва след 10-12 дни.

Обикновената сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni) има многобройни гостоприемници, но предпочита лозата, сливата и леската. В началото на юни започва излюпването на въшката, което продължава до средата на юли. Ларвите се заселват по долната страна на листата, от където смучат сок до есента и отделят „медена роса”, по която се заселват чернилни гъбички.  Срещу неприятеля се пръска с Нуреле Дурсбан-0,075% или с Децис 2,5 ЕК- 0,04% с много добър ефект.

(ПЗ)

На снимката: Лозова щитовка – възрастна форма

Снимка: http://www.freenatureimages.eu

 

Статията е авторска и е публикувана в бр. 6/юни 2019 г. на сп. „Практично земеделие”