Растителна защита, торове, семена

Ако някой Ви каже, че има един сорт, който е подходящ за всичките райони, не му вярвайте!

2019-06-27 

Това казва доц д-р Катя Узунджалиева, Директор на ИРГР „К. Малков”-Садово  в интервю на списание „Практично земеделие”. И още:

„Почвено-климатичните условия в България са изключително разнообразни и затова са необходими набор от сортове за получаване  на оптимални резултати във всяко едно стопанство. Отношението към сортовете от западната селекция трябва да бъде както към всеки един сорт.

През тази година за първи път ще започнем да предлагаме семена пшеница от сорт Гинра, селекция на ИРГР-Садово. Това е нов сорт с основна отличителна характеристика – успешно съчетаване на високодобивност и устойчивост на жълта ръжда. Тази година за първи път на „Деня на фермера в Садово“ бе показан и сорт Надита, признат през 2018 г., който по данни на ИАСАС за Северна България е показвал резултати от над 1000 kg/da. Към настоящия момент в ИАСАС имаме подадени три сорта пшеница за които очакваме добри резултати и съответно признаване за вписване в сортовата ни листа”.

 

Цялото интервюто с д-р К. Узунджалиева ще бъде публикувано в предстоящия бр. 7/юли 2019 г. на сп. „Практично земеделие”, който излиза он печат на 05.07.2019

 На снимката: Най-новият сорт пшеница на садовския институт Надита, който е признат от ИАСАС през 2018 г. Участие в селекцията му има и доц. Златина Ур, която обяснява: „При изпитване от Сортова комисия, е дал над 1000 кг/дка в Северна България – повече от двата чуждестранни стандарта, приети за стандарти. С висока хектолитрова маса, много висока студоустойчивост и с висока братимост. Препоръчва се за Северна България поради високата студоустойчивост”.