Растителна защита, торове, семена

Обследването на царевицата за нападение от царевичен стъблопробивач, памукова нощенка и царевичен коренов червей трябва да продължи

2019-07-08 

Системното обследване на царевичните посеви за  нападение от царевичен стъблопробивач, памукова нощенка и царевичен коренов червей трябва да продължи  и сега, и ако се достигне икономическия праг на вредност, да се проведе пръскане с регистрираните срещу тези неприятели инсектициди.

Царевичен стъблопробивач

Гъсениците на царевичния стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) се хранят в пазвите на листата и правят нагризвания на епидермиса и паренхима на листата. По-възрастните гъсеници правят надлъжни ходове, изгризват сърцевината на стъблата и ги изпълват с екскременти и паяжинни нишки. Повредените растения полягат или лесно се пречупват.

Отделянето на микотоксини от видовете гъби от род Fusarium е пряко свързано с присъствието на ларви на царевичния стъблопробивач. Хранейки се с растителните тъкани, ларвите на царевичния стъблопробивач създават първоначални входове за патогенните гъби от род Fusarium. Движението им в растението благоприятства разпространението на спорите на патогенната гъба.

Третиране с Кораген™ 20 СК се препоръчва в доза 10-15 мл/дка при царевицата и в приложение 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач. За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки.

При праг на икономическа вредност след фенофаза „изметляване” и 90% нападнати растения с по 3-4 повреди на едно растение при царевицата за зърно или 10% нападнати растения с по 1-2 повреди на едно растение при царевица за семепроизводство се провежда пръскане в началото на излюпване на гъсениците преди вгризването им с един от инсектицидите: Амплиго 150 ЗК-0,03 л/ дка с 20-60 л/ дка раб. разтвор; Дека ЕК/Дена ЕК/Деша ЕК/Полеци/Десижън - 50 мл/ дка; Децис 100 ЕК- 7,5-12,5 мл/ дка; Пиринекс сюприйм 3 В- 100 мл/ дка с 40 л/ дка раб. разтвор (45 дни карантинен срок); Цитрин макс-15 мл/ дка.

Памукова нощенка

Гъсениците на памуковата нощенка (Helicoverpa armigera) след излюпването си се хранят със свилата на царевицата, а по-късно правят ходове в кочана, които изпълват с екскременти.

Контролът с химически средства е насочена срещу младите гъсеници преди вгризването им. Най-големи повреди нанасят гъсениците от второ поколение. Царевичните посеви се пръскат с един от регистрираните инсектициди: Амплиго 150 ЗК- 0,03 л/ дка; Децис 100 ЕК- 7,5-12,5 мл/ дка; Дукат 25 ЕК-80 мл/ дка (28 дни карантинен срок); Кораген 20 СК-10-15 мл/ дка; Дека ЕК/Дена ЕК/Деша ЕК/Полеци/Десижън- 30 мл/ дка; Кораген – 15 мл/ска и др.

Царевичен коренов червей

Появата на западния царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera) е констатирана у нас преди 20 години по границата ни със Сърбия.  Разпространението му става постепенно в Северна България и в част от Южна България.

Неприятелят е един от много опасните за царевичната култура. Той зимува като яйце в почвата, а след излюпването развитието на ларвата протича върху корените на растенията.

Младите ларви се хранят с кореновите власинки, а възрастните навлизат в сърцевината на корените и ги унищожават. Нападнатите растения най-често полягат.

След появата на метлицата бръмбарите се изхранват с полена, а при поява на свилата се хранят с нея и тя добива вид като на отрязана с нож. Възрастните са най-активни сутрин и привечер. Неприятелят може прогресивно да се разпространява на далечни разстояния чрез летеж.

При необходимост се прилага третиране с химически средства: Дека ЕК/Дена ЕК/Деша ЕК/Полеци/Десижън- 50 мл/ дка; Децис 100 ЕК- 12,5 мл/ дка; Пиринекс сюприйм 3 В-100 мл/ дка.

На снимката: Повреди от ларва на царевичния стъблопробивач.

 Б.р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 7/юли 2019 г.на сп. „Практично земеделие”. Печатното издание може да бъде намерено в разпространителската вестникарска мрежа и павилионите „Лафка”