Растителна защита, торове, семена

Крачка напред с новата генетикa житни култури на SAATEN-UNION

2019-07-09 

Есенна сеитба 2019: Сортове пшеници с отлични хлебопекарни качества, създадени специално за условията на нашата страна

 

Години наред се смяташе, че високите добиви от пшеница и ечемик се получават от късните сортове, при които беше необходимо по-дълго време за наливане на зърното.

Непрекъснатите климатични промени обаче наложиха търсене на алтернатива. В условията на суша и стрес късните сортове започнаха да изостават по отношение на добива. Променящите се нужди на производителите накараха селекционерите да създадат нови сортове, които да отговорят на изискванията за висок и стабилен добив в условията на променящите се климатични условия.

Така и ние променихме сортовете в портфолиото, за да можем днес да предложим на производителите високодобивни хлебни сортове пшеница, предимно в ранната и средно ранна група по ранозрелост, които се отличават с отлична устойчивост на засушаване и стрес, с много добър фитосанитарен профил, устойчиви на полягане и с отлични хлебопекарни качества.

Днес насочваме вниманието ви към новите ни сортове, създадени специално за условията на нашата страна:

ЦЕНТУРИОН е ранен осилест сорт с отлични хлебопекарни качества (група А). Сортът се отличава с изключителен фитосанитаен профил: много добра устойчивост на всички икономически важни болести, включително жълта, кафява и черна ръжда. Не случайно този сорт се ползва с изключителни привилегии при биологично производство. Наесен има бърз начален старт, което помага за формирането на хомогенен посев. Продуктивната му братимост е много добра (коефициент на братене 1,5), като всички братя са равностойни и това помага за постигане на оптимална гъстота от около 700 класа/м2 с относително ниска посевна норма – 450 кълняеми семена/м2. Въпреки по-високите растения (около 90 см), генетиката на сорта предполага отлична устойчивост на полягане, което не налага или свежда до минимум използването на растежни регулатори. Сортът показва много добра адаптивност и към различните почвени типове, като дава отлични резултати и на бедни и песъчливи почви. В последните 3 години на изпитване в условията на България, ЦЕНТУРИОН показа отлични резултати, с добиви от 935  до 1126 кг/дка, което му отрежда първо място като добивност и стабилност.

Не по-малко внимание заслужава и другият нов сорт в портфолиото ни – ПИТОН: ранен към средно ранен, осилест, хлебопекарна група А. И тук сме отличници в добива, като това, което го отличава от ЦЕНТУРИОН, е по-ниският хабитус на растенията. А малко по-дългия вегетационен период го прави отличен за структурата на стопанството, като дава възможност за планиране на жътвата.

Продължаваме с успешно наложилите се сортове НЕМО, ТРУБЛИОН, АТЛОН и ЖОКЕР, станали емблема в производството на пшеница.

В последните години невероятен успех печели ечемикът СУ ЕЛЕН – средно ранен фуражен сорт, който обира овациите с високия добив, но и с изключителната устойчивост на полягане и болести. Отчетените резултати от 938 кг/дка в Южна България и 1136 кг/дка в Северна България го правят истински лидер.

Продължаваме да работим заедно, за да можем да Ви предоставим във всеки един момент точните култури и сортове, да Ви дадем правилните препоръки за отглеждане, да Ви запознаем с тенденциите в световен мащаб. Защото въпреки перфектната работа на нашите селекционери, един сорт е достатъчно добър само тогава, когато производителите го смятат за такъв.

 

Затова ръка за ръка с Вас, производителите,  SAATEN-UINON създава селекция за бъдещето!