Растителна защита, торове, семена

Решения за растителна защита при рапица от Corteva Agriscience за сезон 2019/2020

2019-07-15 

Фирма CortevaAgriscienceпредлага два ефикасни селективни хербицида при рапица  - Галера Супер и Лонтрел® 72 СГ, които могат да се използват в много широк времеви диапазон – от есента до поява на цветен бутон напролет.

Галера Супер е трикомпонентен - с три различни активни вещества от три различни химични групи, с три различни механизма на действие. Оказва тройно хербицидно действие срещу широколистните плевели, включ. паламида и други проблемни, като див мак, ралица, черно куче грозде, звездица, червена мъртва коприва, самосевки от слънчоглед и самосевка от бял трън (в ранни фази).Не контролира див синап и дива ряпа. Има допълнително почвено действие. Може да се прилага както наесен, така и напролет. Полето третирано напролет с продукта, след жътвата на рапицата –  наесен, може да се засява само с пшеница. Активните вещества в продукта са селективни за пшеница, но при друга култура може да има проблем (напр. царевица, слънчоглед). (Б. р. – да се чете внимателно етикета!)

Рапицата, третирана с Галера, узрява със 6-7 дни по-късно в сравнение с рапица нетретирана с този хербицид. Това се отразява положително на добива.

Моментът на приложение  наГалера Супер не зависи от фазата на културата, а от фазата на плевелите. Оптималната фаза за контрол на плевелите е между 2-ри и 6-ти лист. Практиката на производителите на рапица през тази година в страната е показала, че продуктът контролира допълнително: лобода (пръскане наесен, в доза 25 мл/дка с прилепител); кориандър (пръскане наесен); бял трън; подрумче (късно есенно приложение), лайка и др.

 

Лонтрел® 72 СГ е хербицид, който  съдържа само едното активно вещество на Галера Супер – клопиралид. Контролира едногодишни и широколистни плевели. Освен при маслодайна рапица продуктът може да се използва при пшеница, ечемик,овес, ръж  царевица, лек, чесън, зеле и др. Оказва силно хербицидно действие върху паламида при изброените култури. Моментът на приложение е същия както при Галера Супер, но при него няма ограничение за следващата култура в сеитбооборота, защото проявява само вегетационно и няма почвено действие.

Препоръки за това кога да се прилага Галера Супер  и кога да се прилага Лонтрел® 72 СГ:

-ГалераСупер се прилага, когато се търси троен, гарантиран хербициден ефект; когато има заплевеляване с див мак, черно куче грозде, звездица, мъртва коприва, кориандър, лобода. Ако изброените плевели не се срещат на полето, тогава може да се третира с Лонтрел® 72 СГ. С него може да се прави корекционно пръскане напролет след Галера Супер, приложен наесен. Така не се налагат ограничения на културите в сеитбооборота. Другото голямо предимство е, че ако след жътвата на рапицата през лятото, производителят иска да сее царевица като втора култура - пролетното хебрицидно третиране на рапицата задължително трябва да бъде направено с Лонтрел® 72 СГ.

За контрол на неприятелите по рапицата Corteva Agriscience предлага инсектицидите: Релдан 22 ДМ и Дурсбан 4 ЕК. Релдан 22 ДМ има контактно, стомашно и фумигантно действие. Контролира всички важни неприятели по рапицата през цялата вегетация. Действа на яйца, лаври и възрастни. Да не се смесва с продукти за растителна защита на алкална основа!

Дурсбан 4 ЕК също ефикасно контролира всички важни неприятели по рапицата, но има изразено по-слабо фумигантно действие от Релдан 22 ДМ.

(ПЗ)

Б. р. - Тази статия е извадка от материала „Corteva Agriscience™ - практически предимства на най-новите хибриди рапица с марката Пионер и решения в растителната защита при културата”, публикуван в бр. 7/юли 2019 г. на сп. „Практично земеделие”.