Растителна защита, торове, семена

BASF организира безплатна научна програма за 300 ученици от България

2019-10-15 

Научната програма BASF Chemgeneration се организира в 8 страни от Централна и Южна Европа в партньорство с най-престижните научни и образователни институти в цяла Европа, включително Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Програмата включва интерактивни семинари, които по практическиn начин ще запознаят учениците със значението на химията и естествените науки за създаването на устойчиво бъдеще.

BASF Chemgeneration е международна научна програма, насочена към учениците от средните училища, която стартира на 11.10.2019 г., в TechnoMagicLand в София и ще продължи през цялата учебна година. Целта на програмата е чрез практиката да образова учениците относно значението на химията и естествените науки за създаването на устойчиво бъдеще. Безплатно участие в нея ще вземат 300 ученици от средните училища на територията на град София за една учебна година. Научната програма BASF Chemgeneration се организира в партньорство с най-престижните научни и образователни институти от Централна и Южна Европа, включително Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

„За мен е огромна чест, че имаме възможността да си сътрудничим със студенти и преподаватели от Факултета по химия и фармация на СУ „Климент Охридски“, един от най-престижните научни институти в България, като наши партньори в проекта BASF Chemgeneration. Благодарение на своята комплексност и качество, той трябва да изиграе важна роля в обучението на учениците от средните училища относно устойчивото развитие”, подчерта г-жа Марина Буковац, управляващ директор на BASF България.

Научната програма BASF Chemgeneration включва интерактивни семинари по химия, които се провеждат всеки втори петък от 14:00 ч. в TechnoMagicLand в София. По време на семинарите гимназистите ще провеждат набор от химически експерименти, като ще имат възможността да намерят решение за някои проблеми на съвременното общество. Учениците сами ще рециклират хартия, ще създават системи за пречистване на мръсна вода, ще провеждат електролиза на метал и ще докажат, че има видове пластмаса, която може да се разгради само за няколко седмици. „Естествените науки, новите материали и модерните технологии имат всепоголяма роля в опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата. Ето защо е наша отговорност още в ранна училищна възраст да научим децата да имат отговорно отношение към природата, позволявайки на науката да намира отговори на предизвикателствата, с които се сблъскваме. Създаването на устойчиво бъдеще е въпрос, който засяга всички нас, поради което BASF го приема като една от своите главни ценности. Считаме, че образователните програми, насочени към децата, са най-добрият начин да опазим природата и да намалим употребата на природни ресурси, надявайки се, че Chemgeneration ще покаже на учениците значението на науката за човечеството”, отбеляза г-жа Марина Буковац, управляващ директор на BASF България при стартирането на програмата. Научната програма BASF Chemgeneration се организира в 8 страни от Централна и Южна Европа. Доц. Лъчезар Христов, ръководител на програмата в България сподели задоволството си от провеждането й и в нашата страна.

„За мен е чест, че имаме възможността да посрещнем гимназисти от България и да бъдем част от научната програма BASFChemgeneration. Не винаги химията и естествените науки са привлекателни или разбираеми за учениците. Те често ги възприемат като нещо далечно, абстрактно и сложно. Ето защо е важно да им покажем по един познат и интересен начин как процесите, които са неясни за тях, наистина действат. Нещо повече, нашите студенти, някои от които са бъдещи преподаватели, ще имат възможността да работят с ученици от средните училища и като добавим ползите, които получаваме, като научаваме повече за устойчивото бъдеще, става ясно, че значението на тази програма е многопластово”, заяви доц. Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

За участие в научната програма BASF Chemgeneration могат да кандидатстват единствено учители или училища, а всички подробности за нея и формуляри са достъпни в образователния портал www.chemgeneration.com. Заявления се приемат и на имейл адрес basf.chemgeneration@agencyprima.com.

 

Допълнение от репортера на сп. „Практично земеделие”  - Яна Брезовска:


Зарадвах се на поканата от офиса на БАСФ България да посетя откриващото събитие на научната програма BASF Chemgeneration в София, на 11. 10 2019 г. Защото, някак си, темата беше по-различна от обичайното ни партньорство с БАСФ България – Решения в земеделието, което продължава повече от 15 години. Разбира се, че професионалните ми ангажименти  са най-вече в земеделието и с особен интерес наблюдавам и проследявам  всички високо технологични решения и иновативни продукти, които мултинационалната компания предлага на българския агропазар, и която има забележим принос за интензификацията на земеделския сектор в България. 
Но за конкретното събитие –  откриващо събитие на научната програма на BASF Chemgeneration, която безплатно ще образова 300 деца в България (б. р. – Програмата  се изпълнява и в 8 други европейски държави, в областта на химията и естествените науки), проявих и чисто друг, по-скоро човешки интерес.
Да не се обидят химиците, физиците, математиците и другите по-нестандартни, поне за мен, представители на точните науки,но ми беше интересно да видя как ще "вкарат" 16-17 годишни деца в химическите формули. А то, взе, че се получи! Децата със светнали очи, чинно, последователно и респектирани от учените от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, се ангажираха с експериментите. Със сигурност, научиха и нещо ново, което, иначе, само най-пристрастените млади химици, биха получили извън учебните зали. И разбраха, защо БАСФ прави тази програма. Именно - да покаже на младите – естествения кръговрат на материята и всичко в природата. И че, ако умело се управляват процесите – веществата се връщат отново там и то с полза за хората. Тръгнах си доволна, че с подобни програми младите хора могат да бъдат ангажирани със смислени каузи. И развеселена. Един много млад господин, от 9 -ти клас на СУ „Иван Вазов", на изпроводяк, ми каза: „Не си тръгвайте, госпожо! Няма да Ви взривим – всичко е под контрол!”

(ПЗ)