Растителна защита, торове, семена

Експертни съвети:Растителната защита при рапицата тази есен е комплицирана – да се прави според ситуацията на полето

2019-10-21 

Интервю с Иван Дражев, Продуктов Мениджър  на Corteva Agriscience за България

-Г-н Дражев, продължителната суша в цялата страна, през това лято и началото на есента, подложи на изпитание фермерите, които сеят зимна маслодайна рапица.  Какви растителнозащитни  действия трябва да се извършат, за да може културата дасе развие и презимува успешно?

- Към 26 септември, т. г.  засятата рапица в страната е около 384 хил. декара, спрямо 860 хил. дка миналата година  по това време, т. е. доста по-малко.  Към днешна дата (14 октомври 2019) В Северна България посевите не са поникнали, само в Южна България има развитие.

Есента на 2019 година е много предизвикателна за рапицата от гледна точка на климатичните условия. Няма дъжд от втората половина на юли, тук- там има инцидентни локални слаби дъждове, които могат да дадат малък шанс на рапицата да покълне, поникне и да се развие. Но общо взето ситуацията с рапицата е доста комплицирана. И в тази връзка, от гледна точка на растителната защита, аз, бих препоръчал да се използва конюнктурата – според ситуацията на полето. Предвид това, че е сухо и няма почвена влага бих препоръчал на производителите да не използват почвен хербицид преди поникване, тъй като при липса на влага почвените хербициди не работят, те работят най-малко при 75-80% от ППВ. В момента, в слоя 0-20 см няма никаква влага, особено в Северна България. В Южна България рапицата поникна и е в различни фази – от котиледони до 2-ра-3-та двойка, благодарение на локалните валежи.

-Какво трябва да се предприеме по-късноза контрол на  поникналите плевели по време на есенната вегетация?

-Да извършваме контрола на плевелите според това, което поникне, като, разбира се, се съобразяваме с фазата на рапицата. Най-добре е да се пръска след фаза котиледони, а най-добре след кръстоска – първа двойка същински листа. Тогава, в зависимост от плевелните асоциации, които имате – житни плевели и/или самосевки, широколистни плевели, ще се ползва вегетационен хербицид, който работи и при липса на влага. Т.е., за житни плевели и самосевки могат да се използват всички регистрирани препарати за контрол на житни плевели при широколистни култури,вкл. рапица. Те са с няколко активни вещества -  клетодим, флуазифоп-П-бутил, циклоксидим, квизалофоп-П- етил, пропаквизафоп. Няма никакъв проблем всеки един продукт със съдържание на тези активни вещества да се използва след фаза кръстосване на рапицата и съобразно фазата на житните плевели. Оптимално едногодишните житни плевели и самосевките се контролират най-добре от фаза шип, 1-ви-2-ри лист до начало на братене, ако са във вретенене те се контролират доста по-трудно и дозата трябва да се завиши.

При широколистни плевели в конвенционалната технология имаме две решения, които могат да се ползват в практиката след поникване на широколистни плевели – препарати на база клопиралид – хербицида ЛОНТРЕЛ® 72 ВГ, който контролира основните едногодишни широколистни. За съжаление,той не контролира някои важни широколистни плевели, които се развиват – от кръстоцветните видовекато див синап, дива ряпа и див мак. При наличие на такива плевели трябва да се използва втората възможност за широколистни плевели през вегетацията:  тройна комбинация на клопиралид, плюс пиклоран, плюс аминопиралид. Вегатационният хербицид с тези три активни вещества – ГАЛЕРА™ СУПЕР, контролира всички най-важни едногодишни широколистни плевели с изключение на кръстоцветните. Т.е. , в конвенционалната технология при рапица в момента няма ефикасно решение, но от догодина в практиката ще бъде внедрен нов хербицид, който контролира кръстоцветните плевели в тази технология. Препаратът е на база Arylex™ active– съвършено ново активно вещество, което отлично контролира див синап и дива ряпа. Това активно вещество е доста универсално и може да се използва както при рапица, така и при слънчоглед, и пшеница.

На пазара,  вегетационни хербициди срещу житни в рапица са със съответните търговски имена:  Селект, Центурион, Шадоу, Фузилад Форте, Стратос Ултра, Фокус Ултра,Тарга Супер, Леопард, Уиш Топ, Ажил, Зетрола а вегетационни хербициди срещу широколистни: Лонтрел, Галера Супер.

Другата технология, при която има пълен контрол на всички житни и широколистни плевели както едногодишни, така и многогодишни, е Clearfield технологията при рапица. Хербицидът е на база имазамокс и метазахлор - КЛЕРАНДА, които контролират всички плевели. Но предвид това, че Clearfield технологията при рапица е само на 30-35% от площите, той може да бъде ползван само на тези площи. Докато препаратите в конвенционална технология могат да влязат в Clearfield технологията при рапица, обратното не може.

-Проблем при младите посеви с рапица, през есента, са и вредителите. Какво трябва да се предприеме в тази насока?

-При поникналата рапица има масово нападение от бълхи и рапична листна оса. Затова земеделците трябва всеки ден да правят оглед на полетата си с рапица, за да видят дали има нагризани и нападнати от неприятели растения. Моята препоръка е, че дори да видят само едно нападнато растение, трябва да пръскат без да чакат, защото за 24 часа това, което е поникнало може да бъде „изядено“ както от бълхите, така и от рапичната листна оса.

Наборът от препарати е известен: комбинация на органофосфорни с пиретроидни, може и само с чист органофосфорен препарат на база хлорпиприфос-етил или хлорпиприфос-метил, а иначе комбинацията от тези две активни вещества с циперметрин е перфектна. Третият вариант е препарати на базата на неоникотиноидите, които все още са разрешени в практиката и специално при рапицата. Едното е ацетамиприд, а второто тиаклоприд и могат да се използват. Тиаклопридът има готова формулация с делтаметрин, което е перфектно решение за контрол на тези неприятели.

(Търговски наименования на продуктите: органофосфорни инсектициди – Дурсбан и Релдан; Комбинирани – Нуреле Дурсбан, Агрия 1050, Терагард Плюс, Пиринекс, Сюприм, Протеус; Пиретроиди – Вазтак, Карате Зеон, Децис, Суми Алфа, Фюри.)

-Възможен ли е натиск от болести при рапицата рано тази есен?

-В това топло и сухо време, дори да е поникнала, по рапицата няма как да се развият болести. Това става в малко по-късен етап, когато има повече атмосферна и почвена влага. Наесен е добре да се прави третиране с типичните растежни регулатори, тъй като есенното приложение на регулатори спомага за по-доброто вкореняване на растенията, за повишаване нивото на студоустойчивост, образуване на по-здрава коренова шийка, вследствие на което растението много по-лесно презимува при екстремно ниски температури – рапицата издържа до минус  17-18С под нулата. Като се третира и с регулатор, може със сигурност да се разчита, че рапицата ще оцелее. В България има два типични растежни регулатора с допълнително фунгицидно действие, които са регистрирани. Единият е на базата паклобутразол плюс дифеноконазол - ТОПРЕКС, а вторият е метконазол плюс мепикватхлорид - КАРИКС. Това са двата типични препарата като регулатори и фунгициди, които са регистрирани както за есенно, така и за пролетно третиране.

Колеги от дестрибуторските фирми могат да предлагат и препарати на база тебуконазол, но той има основно фунгицидно действие и по-слабо растежно-регулаторно действие. Приложен есента, обаче,  той може да предпази растенията от ранно нападение на фома по рапицата.

Към момента, това бих препоръчал като растителна защита при рапицата. Ако към края на месец октомври условията се променят, в зависимост от развитието на рапицата, ще можем да дадем и по-конкретни препоръки за опазване на рапицата от болести, неприятели и плевели.

 Въпросите зададе: Яна Брезовска

(б. р. – В интервюто са използвани и въпроси на репортери от други специализиране медии)