Растителна защита, торове, семена

Системата за събиране на опаковки от пестициди е необходимо да включва и опаковките от торове

2019-10-23 

На проведената в земеделското министерство годишна конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“ (22.10.2019), Костадин Костадинов, Председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите изрази становище за разширяване на Системата за събиране на опаковки от пестициди, като в обхватът й се включи и събирането та опаковките от торове.

Той каза: „Лично аз, като земеделски производител участвам в Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита (ССОП) на Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/, още от самото й начало(2013 г.) и съм убеден в нейната полезност. Радвам се, че България е отличена като една от страните в Европа с най-висока събираемост – 97%. Това е едно от малкото неща в страната, което се прави доброволно и е постигнат такъв висок резултат”.

Според К. Костадинов, системата трябва да се надгражда. Спецификата на нашето производство изисква да се обърне внимание и на по-малките производители, които няма къде да съхраняват опаковките от използваните пестициди, информира той и продължи: -Те са принудени да търсят съгласието на по-едрите производители, да им помогнат да съхраняват опаковките до организираното им извозване. Предлагам да се помисли и през следващия период  да се направят депа, в които да се събират опаковките. Това ще улесни всички земеделци. Другият проблем е със събирането на чувалите  от торовете, като засега  фирмите   ги доставят опаковани, но няма система за събирането им. Предложението е, и фирмите, които търгуват с торове, да се включат в системата за събиране и управление на използваните опаковки, защото след като сме тръгнали в посоката за опазване на околната среда, в нея трябва да участват всички по веригата е мнението на К. Костадинов.

Председателят на УС на НАЗ  благодари на фирма „Скалар ЕКО” ЕООД - оторизирана от АРИБ да събира отпадъците от пластмасовите опаковки от пестициди, която  е започнала дейността си от гр. Добрич, и успешно прави това вече в цялата страна. „Ние производителите разбрахме, че със събирането на опаковките и рециклирането им даваме енергия  за други производства и опазваме българската природа”, заяви К. Костадинов.

Детелин Куцаров, председател на Управителния съвет на АРИБ и Нели Йорданова генерален директор на АРИБ се ангажираха да коментират предложението Председателя на НАЗ за разширяване на системата за събиране на опаковки, в т. ч. и от торове, и от семена, като за целта се създадат необходимите предпоставки.

(ПЗ)