Растителна защита, торове, семена

По отношение „ЦЕНА-КАЧЕСТВО-ОПАКОВКА-ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО“ - торовете Crop Vita® нямат конкуренция на родния пазар

2019-11-06 

Интервю: С Антон Величков, консултант във фирма ХИМ АГРО-БЪЛГАРИЯ, разговаря Яна Брезовска, гл. редактор на сп. „Практично земеделие”

 

-Г-н Величков,   фирма  ХИМ АГРО-БЪЛГАРИЯ, чийто консултант сте Вие, отскоро внася на българския пазар листните торове Crop Vita®, с произход Полша. При условие, че на нашия агропазар оперират повече от 60 търговски фирми, предлагащи торове, в т. ч. и листни, какви са основните предимства на торовете, които предлага Вашата фирма. И доколко те могат да бъдат конкурентноспособни?

-У нас се предлагат много и разнообразни торове, които са предназначени както за основно, така и за листно подхранване. Сред новите предложения към родните фермери през 2019 г. е и серията листни течни и суспензионни торове Crop Vita®, с единствен официален представител за страната - фирма Хим Агро-България.

Да, действително на българския пазар има изключително много и разнообразни торове, но само Crop Vita® е в топ класацията по отношение „цена-качество” на този така наситен пазар. Наясно сме, че има сериозна конкуренция. В същото време смятаме, че винаги има място за качествени продукти, които имат потенциал и са в иновативна формулация, които рано или късно ще се наложат на родния пазар така, както са наложени и използвани от фермерите в Полша и други централно-европейски страни (Crop Vita® се произвеждат в Полша). Ето защо сме убедени, че торовете с марката Crop Vita® ще намерят място и в родното земеделие, и ще се наложат в практиката. А до това, доколко могат да бъдат конкурентноспособни говори обстоятелството, че който стопанин се е „престрашил“ да ги използва в стопанството си споделя мнение, че ще продължи да ги прилага и занапред. Оценките за Crop Vita® не се слагат от производителя или търговеца, а от фермера, приложил ги в стопанството си и до този момент са „Работещи продукти на отлични цени“. Това ни прави щастливи и уверени, че сме поели в правилната посока.

Добре е земеделските производители да знаят, че в портфолиото на Хим Агро-България са включени не само листните торове Crop Vita®, но и цялостни решения за културните растения, включващи хранене и опазване на растенията от болести и вредители. Нашите клиенти получават разработени схеми за торене с почвени гранулирани торове за основно торене, листни торове, както и адаптирани към конкретни метеорологични условия схеми за растителна защита, изготвени от дългогодишен специалист по растителна защита.

 -Моля, представете накратко портфолиото на Crop Vita®  за 2020 година. При кои култури се прилагат и какъв е оптималния срок за приложението им?

-Crop Vita® са група от 21 различни продукта в различно съотношение на хранителните вещества в зависимост от потребностите на растенията и включва: „CROP VITA 36”, „CROP VITA P”, „CROP VITA K”, „CROP VITA Macro P”, „CROP VITA Macro K”, „CROP VITA B”, „CROP VITA S”,  „CROP VITA Extra Ca”, „CROP VITA Cu”, „CROP VITA Mg”, „CROP VITA Extra Mn”, „CROP VITA Extra Zn”, „CROP VITA Zn+B”, „CROP VITA Micro”, „CROP VITA Macro”,  „CROP VITA Kombi”, „CROP VITA  Green”, „CROP VITA Algi”, „CROP VITA Macro PK”.Тази есен включихме в портфолиото си и „CROP VITA Treatment” - формула за третиране на семена при зърнени култури, рапица, слънчоглед.  

Благодарение на различното съотношение на хранителните вещества в състава си, Crop Vita® покрива изискванията на всички видове културни растения отглеждани в страната, включително украсни и декоративни видове. Неслучайно мотото на Crop Vita® е „ЗА ВСЯКО РАСТЕНИЕ ПО НЕЩО“. Подхранвайки културите с Crop Vita®, фермерите си осигуряват комплексно решение при храненето им, тъй като се подпомага усвояването на хранителни елементи от кореновата система в периоди на неблагоприятни климатични условия (период, в който растението се затруднява да използва хранителните вещества от почвата).

И не на последно място, Хим Агро-България, съвместно с водещи научни специалисти от Института по агрохимия в Полша, е изготвила и разпространява безплатно схеми за оптималното приложение на CROP VITA при различните култури и каталог с таблица за смесимост на различните видове продукти.

 -През отминаващата вече стопанска година (2019 г.), Вие, изведохте демо опити в различни региони на страната. Надявам се, вече да имате и обобщени данни за резултатите от приложението на торовете Crop Vita®, при някои култури от производствени полета на фермери. Бихте ли ги коментирали?

-През 2019 г. българските фермери, имаха възможност да се убедят в отличните качества на Crop Vita® и да видят на практика действието й. Това се осъществи чрез демо полета в Садово - при пшеница и пипер, Ихтиман -при картофи, слънчоглед и пшеница, Шабла и Каварна – при пипер, Хисар -сливова овощна градина, Тополово - винени и десертни лозя, Харманли -слънчоглед.   Мога да Ви уверя, че при всички демо полета резултатът беше повече от очевиден и като качество на продукцията, и като количество, и това не е мое твърдение, а на стопаните, използвали Crop Vita®.

За сезон 2019 по отношение на демо полетата и резултатите, които постигнахме, мога да направя следния коментар:

ПШЕНИЦА - Увеличен добив с 20-30 %, преодолян стрес от високи температури и суша, показатели на хлебната пшеница  при лабораторни изследвания – протеин: от 14 до 16,5; глутен: 29-36; хектолитър: 76-79;

(снимка 2)

СЛЪНЧОГЛЕД - Преодолян стрес от високи температури и суша, много добро запълване на питите, без кухи семки, по-високо маслено съдържание;

КАРТОФИ - Увеличен добив с 20-25 % и с по-високо качество, преодолян стрес от високи температури, ограничаване на щетите след градушка, редуциране на третиранията с фунгициди;

ПИПЕР - Увеличен добив с до 40 %, без загуби на цветове, еднаквост на формата, големината и оцветяването на плодовете, по-високо захарно съдържание, ограничаване на щетите след градушка, редуциране на третиранията с фунгициди;

 

(снимка 3-1,2)

СЛИВОВА ОВОЩНА ГРАДИНА - Намалена загуба на цветове, ограничаване на щетите след градушка, редуциране на третиранията с фунгициди, еднаквост на формата, големината и оцветяването на плодовете, по-високо захарно съдържание;

ЛОЗЯ - Увеличен добив с до 25 %, липса на изресяване, еднаквост на формата, големината и оцветяването на плодовете, по-високо захарно съдържание, ограничаване на щетите след градушка, редуциране на третиранията с фунгициди.

 -И един много важен въпрос. Какво е съотношението между цена, качество и ефект от торовете Crop Vita®, и, според вас, изгодна инвестиция ли са?

-По отношение „цена-качество-опаковка-ефект от приложението“, продуктите  Crop Vita® нямат конкуренция на родния пазар. В това всеки може да се убеди, ако закупи и използва Crop Vita® в стопанството си. Торовете, които предлагаме, са произведени в Европейския съюз по европейски стандарти за производство и при спазване на строг контрол за качество на готовата продукция, като са доказали своята ефективност в много страни, което ги прави  изгодна инвестиция във всяко едно отношение. Ето защо Crop Vita® заслужава вниманието на нашите производители. През изминаващата стопанска година ние заложихме много опити, видяхме и резултатите от действието на торовете и сме щастливи, че предлагаме „работещи” и качествени продукти на много изгодни цени. Убедени сме, че който ги изпробва на полетата си, сам ще се убеди в тяхната ефективност.

 -Къде са позиционирани вашите дистрибутори в страната, от които земеделските производители могат да получат допълнителна информация за продуктите, които предлагате?

-Към настоящия момент дистрибуторската мрежа на търговските ни партньори включва агроаптеки и агроцентрове в Хасково, Харманли, Пловдив, Ст. Загора, Чирпан, Разград, а за следващия сезон сме в преговори за Варна, Добрич, Русе и Ямбол.

На дистрибуторите си сме предоставили рекламни брошури, дипляни и технологични схеми за приложение, но все пак препоръчвам на земеделските производители да посетят страницата на CROP VITA във Фейсбук: CROP VITA - Home | Facebook, където ще открият актуална информация с координати на Хим Агро-България и дистрибуторската ни мрежа в страната, и ще могат да получат по-подробна информация за употреба, опаковки (които са от 1 до 1000 л) и друга полезна за тях информация.

И нещо много важно - фермерите могат да си закупят и директно от нас продуктите особено в районите, в които нямаме търговски партньори, представителят ни е с агроаптека, където обикновено се откриват по-малки опаковки или пък няма наличност от конкретен вид в момента.

Основната ни цел за сезон 2020 г. е разширяване на дистрибуторската ни мрежа в страната и увеличаване на демо полетата съвместно с фермери,  Селскостопанска  академия, Тракийски университет, Аграрен университет и Лесотехнически университет.

След всичко казано дотук сме убедени, че торовете с марката Crop Vita® ще намерят място и в родното земеделие и ще се наложат в практиката. Разбира се, затова е нужно време, както и много работа, но екипът ни е амбициран да се справи с това предизвикателство.

 -Благодаря, Ви!

 На снимките:

снимка 1 - Тодор Джиков (вляво), Председател на Асоциацията на картофопроизводителите в България и земеделски производител от Ихтиман (отглеждащ картофи, пшеница, слънчоглед и сорго) и Антон Величков (вдясно), консултант във фирма Хим Агро – България са доволни от ефекта та торовете Crop Vita® при картофите.

 снимка 2 - Ефект от приложението  на Crop Vita® при пшеница, демо поле - Садово. 

снимка 3 - Пипер от опитното поле в Садово,  след  приложението на тороветеCrop Vita®

 Интервюто е публикувано в бр. 10/ноември 2019 г. на сп. „Практично земеделие"