Растителна защита, торове, семена

През 2020 г. трябва да заработи електронна система за уведомяване на пчеларите за пръскане с пестициди

2019-11-19 

На конференция, посветена на „Проблеми на пчеларството в ЕС - дългосрочни решения“ в ЕК, Брюксел, организирана от евродепутата Андрей Слабаков, министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева е обяснила, че през следващата година Българската агенция по безопасност на храните, трябва да е довършила работата си по създаване на електронна система, която да функционира ефективно и да уведомява за пръсканията. В момента тече процедура по акредитация на оборудвана лаборатория за доказване на отравяния на пчелните семейства при растителнозащитни мероприятия, е допълнила Танева. Според нея, е изключително важно да се мотивира използването на препарати за растителна защита, които щадят околната среда и са безопасни за пчелите. „Процедурите са трудни и трябва да търсим начин, по който да облекчим достъпа на такива препарати и активни вещества до българския пазар“, е коментирала Танева. Тя е обяснила, че в ЕС има 17 разрешени за употреба препарати, а в България са 3. „Употребата на всички трябва да се разрешава автоматично за всяка страна-членка на ЕС, независимо от интереса на производителя. Такава промяна в Регламента би се отразила положително за сектор „Пчеларство“ и ние ще я инициираме, е допълнила министър Танева.

По отношение на дебата за новата Обща селскостопанска политика, министърът коментира, че той е с висока зелена амбициозна цел. „В инструментариума за нейното постигане, пчеларството трябва да намери своето място. През настоящия програмен период получихме нотификация за разработването на мярка за пашуване на пчелите, която не можем да реализираме, защото сме на финала на прилагане на Програмата. Можем да мислим за прилагането й в обхвата на Националния стратегически план“, смята министър Танева.

На конференцията е присъствал и кандидатът за европейски комисар по земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски.

(ПЗ)