Растителна защита, торове, семена

Засилено сътрудничество между Международната морска организация и Международната конвенция за защита на растенията (IPPC) срещу пренасяне на вредители

2019-11-24 

Морските контейнери и техните товари са потенциални пътища за разпространение на вредители и болести по растенията в нови територии. Ето защо е от съществено значение да се гарантира, че морските контейнери не са замърсени и техните товари не съдържат вредители, се казва в съвместно съобщение на Международната морска организация и Секретариата  на Международната конвенция за защита на растенията (IPPC), на уеб страницата на IPPC (Публикувано в сряда, 20 ноември 2019).

Като част от тези усилия на Комисията по фитосанитарни мерки (CPM-12), договарящите страни (CP) на Международната конвенция за защита на растенията одобриха допълнителен план за действие при мониторинга на морските контейнери и се съгласиха да измерят въздействието му за петгодишен период. Те също така се съгласиха да повишат информираността относно рисковете от вредители, свързани с морските контейнери, и да помогнат на националните организации за растителна защита (NPPO) за по-доброто управление на тези рискове, се казва още в съобщението.

За надзор над тези действия е създадена Специална група за морски контейнери (SCTF). Признавайки сложността и предизвикателствата на логистиката на морските контейнери, работната група ще работи с представители на правителствата, индустрията и международните организации.

Сътрудничеството в тази област ще спомогне за разработването на общ основан на риска подход за управление на фитосанитарни рискове, свързани с морски контейнери и товари, изразяват становище инициаторите на допълнителния план за действие.

(ПЗ)