Растителна защита, торове, семена

Нов инструмент за оценка на здравето на почвата може да помогне за свързването на плащанията в ОСП с екосистемните услуги

2020-01-31 

Компания за технологии в  земеделието, във Великобритания се обедини с водещи инженери в космическата индустрия и почвени биолози, за да създаде нов инструмент за прецизна оценка на биоразнообразието и здравето на почвата във фермите, се съобщава в статия, поместена на уеб сайта www.euractiv.com

Технологията се разработва, за да помогне на земеделските производители да измерват точно въздействието на действията си върху почвата. Данните ще послужат, за да се гарантира, че те получават подходящо възнаграждение чрез субсидиране от фондовете на ЕС за екосистемните услуги, които предоставят и които, съответно са нотифицирани в Общата селскостопанска политика (ОСП).

Стартирането на новото приложение SoilBio съвпада с стремежа както на правителството на Обединеното кралство, което от 31 януари напуска Съюза, така и на служителите на ЕС, където практиките за устойчиво земеделие са поставени на първо място в политическата програма, се твърди в публикацията. 

И във Великобритания и в ЕС се говори много за свързване на публичните пари, които се дават в земеделския сектор с „обществените блага“, като например по-добро качество на въздуха и водата. 

Един пример за това е здравето на почвата, като ефективното управление на земята е посочено като един от основните приоритети в поредица от  препоръки за деветте предложени специфични цели на бъдещата ОСП. 

Освен че са от съществено значение за бъдещето на храните и селското стопанство, почвите също играят решаваща роля в подпомагането на функционирането на естествените екосистеми, помагайки за регулиране на климата на земята, запазване на биоразнообразието, филтриране на водата и циклични хранителни вещества. 

Измерването на качеството на почвата обаче е предизвикателство.

Робърт Рамзи, директор на SoilEssentials Ltd, компанията, която стои зад новото приложение, казва за EURACTIV, че здравето на почвите е трудно да се измери и че традиционните методи за анализ са недостатъчни и често се основават на силно променливи и нестабилни тестове.

„Ако новите схеми за подпомагане на земеделските стопани ще бъдат насочени към възнаграждение на тези, които се грижат за почвите си, мнозина ще приветстват това. След това ключовият въпрос ще бъде „как лесно може да се измери здравето на почвата“, за да се съобрази с предложения нов режим? “

След четири години работа, включваща събирането на един милион точки от данни от Великобритания, компанията е разработила метод за оценка на почвата, който комбинира количеството и разнообразието от нематоди, присъстващи в почвата, използвайки ДНК анализ, комбиниран със сателитна информация за топографията.

Нематодите са микроскопични червеи, които играят жизненоважна роля за функционирането на здрава почвена екосистема. 

На няколко трофични нива на почвената хранителна мрежа съществуват широк спектър от нематоди. Благодарение на естеството на тяхната променливост и повсеместност нематодите са отличен показател за здравето на почвата.

Рамзи каза: „Инструментът, който сме разработили, е почвен показател, който дава абсолютно повтарящо се отчитане на функционалното здраве на почвата.“

Той каза, че учените, работещи в областта, са в състояние да „преценят цялата екосистема“, като оценяват най-добрите хищници, които в случая с почвата са нематоди. Той добавя, че добивите, след преминаването към устойчиви практики, често са засегнати през междинния период.

В резултат, подчертава Рамзи, е важно да се разработят иновативни инструменти, които да помогнат на земеделските производители да докажат, че здравето на почвите се подобрява по време на преходния им период, което може да им помогне да получат по-добри схеми за финансова подкрепа. 

Въпреки че разработената схемата в момента е само в Обединеното кралство, Рамзи казва, че може „определено“ да види този вид инструмент за измерване, разгърнат в целия ЕС, при условие че има достъп до точни сателитни данни. 

Източник: текст и снимка: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-tool-for-assessing-soil-health-could-help-link-payments-with-ecosystem-services/