Растителна защита, торове, семена

Меди плюс Р предлага Нутрибио N - нов пробиотик за растения, който намалява азотното торене с до 35% и увеличава реколтата с до 10%.

2020-02-07 

На състоялата се в края на януари, т. г., среща- семинар със земеделски производители фирма Меди плюс Р ООД – гр. Пловдив представи нов продукт -  Нутрибио N – биостимулант от ново поколение, който подобрява усвояването на азота от растенията и по този начин завишаване дозата на азотно торене на дка площ става ненужно и икономически неизгодно.

Нутрибио N  е микробиален тор – ексклузивно предлаган на българския пазар от фирма Меди плюс Р от 2020 г.

-Ще ви представя изцяло новия продукт от нашата гама - Нутрибио N, се обърна към земеделските производители в началото на презентацията си Василена Рангелова, Маркетинг Мениджър във фирма Меди плюс Р. Продуктът е испанско производство, произвежда  се в гр. Мадрид, от фирма CERESBIOTICS, съобщи В. Рангелова и продължи: -  Изключително интересен продукт - следвайки тенденциите на развитието на земеделието в цяла Европа. На нашия пазар все още не се предлагат много подобни продукти. Известно е, че био торовете са бъдещето в процеса на хранене на културите. Реално пазарът се променя и изисква природо съобразни решения. И ние, фирмите, които ви предлагаме продукти за растителна защита и торене, трябва да се подготвим за бъдещето, когато ще се наложи да намалим азотното торене според  Директива за нитратите на ЕС. „Използването на нитрати в органични и изкуствени торове в селското стопанство е основен замърсител на водите в Европа”,  се  казва в цитирания документ. До преди 10-15 години, вероятно,  водата не е оценявана като изключително важен природен ресурс, но сега това вече е безспорен факт. В Израел напр., водата е един от най-скъпите консумативи за едно домакинство. И макар България и Европа да са облагодетелствани в това отношение, се налага да се вземат мерки за опазване на водите чрез намаляване на използването на препарати и торове, които ги замърсяват и чрез почвите, допълни В. Рангелова.

Има ли алтернатива на торенето с изкуствени торове? Според нас има, каза В.Рангелова и припомни качествата на предлагания от фирмата биопродукт АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, като подчерта, че биостимулаторът се комбинира с новия биопродукт в портфолиото на фирмата - Нутрибио N.

Нутрибио N е прахообразен азот (N) фиксиращ микробиален тор, който насърчава растежа на растенията; подобрява използването на хранителни вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 год., поради иновативната технология за сушене на бактериите. Така изсушени, те се намират в „покой” и единствено при намиране на подходящи условия: влага и температура над 10⁰С, те се активират и започват да действат. Именно поради това срокът на годност на продукта е  4 години, което е едно изключително важно предимство. Известно, е че има сходни продукти на пазара, но в течна форма. В тях срокът на действие на бактериите е в рамките на около 6 месеца, обясни тя.

 Най-важна функция на Нутрибио N е – намаляване на азотното торене с до 35%. нещо, към което трябва да се придържаме сега и в по-близко бъдеще.

Микробиомата в човешкия организъм  е микс от взаимодействието на всички

300 трилиона микроби в него и дисфункцията в нея води до редица заболявания,  посочи Рангелова. Полезните бактерии в индустриалните процеси, в който микробните ферментации  играят ключова роля са в основата на производството на вино, хляб, кисело мляко, сирене и т. н. Аналогично производственият процес на Нутрибио N се върти около микробните ферментации! И както човешкият организъм се нуждае от пробиотик за подобряване на здравето, така и растенията се нуждаят от такъв за подобряване на развитието си. Пробиотиците колонизират корените на растенията, подобрявайки микробиаомата на ризосферата. И защото всички препарати за растителна защита намаляват наличието на естествени микроорганизми в почвата, се налага  да се внасят чрез микробиални продукти.

Нутрибио N съдържа ЖИВИ микроорганизми, които се прилагат  на семена, повърхността на растенията или почвата и колонизират ризосферата и вътрешността на растението. Стимулират растежа чрез увеличаване на достъпа или наличността на основни хранителни елементи до растението. 

Механизъм на действие на Нутрибио N: допълнителен внос на хранителни вещества (био тор); фиксация на азот; разтваряне на Р и К;, транспортиране на желязо (Fe) за растението. За по-голяма ефикасност, продуктът се комбинира с биостимулант и предложението на Меди плюс Р е, това да бъде АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС.  Заедно с биостимуланта, Нутрибио N води до по-висока устойчивост на болести при културното растение, до спиране на вредоносната дейност на патогенните организми, като причинява  системна устойчивост в растението.

Фермерите бяха запознати с резултати от варианти на приложение на Нутрибио N при пшеница:

Сравнение: 1. При употреба само на Нутрибио N (по време на братене) се осигуряват 100 единици азот на декар за културата; 2. При употреба на NUTRIBIO N+ АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (200 мл/дка) – резултатът е 180 единици Азот (N)/ дка. Комбинираното използване на двата продукта води до намножаване на азотфиксиращите бактерии, а АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (като биостимулант) увеличава действието на Нутрибио N с 80%. Намален е разходът на азотен тор с 35%, което освен че спестява средства е и много по-полезно за околната среда.

В Институт по растителни генетични ресурси (ИРГР) – Садово, през 2019 г., са изведени опити с пшеница в три варианта. Контролата е торена с амониева селитра 30 кг/дка; при втория вариант е внесена 60 кг/дка амониева селитра. В третия вариант е направено азотно торене с 30 кг/дка амониева селитра и заедно с хербицида е внесен Нутрибио N, в доза 3 гр./дка. Добивът е увеличен със 71% в парцелата, където е приложен микробиалния тор спрямо контролата - торена с амониева селитра 30 кг/дка. При слънчогледа, във фаза 4-6-ти лист, е приложен 3 г/дка Нутрибио N. Полученият добив по-висок със 70%, спрямо контролата. При приложена  комбинация на: листните торове ТрафосAZ +ТрейдборМо  + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС + пробиотик Нутрибио N (3 гр./дка) - добивът е увеличен с 91 %.

Много добри резултати от приложението на продукта се отчитат при царевица, рапица и при зеленчуковите култури, информира В. Рангелова и обобщи: най-важната полза от Нутрибио N е намаляване на азотното торене с до 35 % и увеличавате на реколтата с до 10%.

(ПЗ)

На снимката: Василена Рангелова /първата от ляво надясно/