Растителна защита, торове, семена

ОТ КОРТЕВА: Цялостни решения за чисти и здрави посеви – сезон 2020

2020-02-10 

Сезон 2020: Търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно+ Алегро®

 Скъпи приятели,

 След предизвикателната изминала година Ви благодарим, че за пореден път избрахте да бъдете  с нас и ни се доверихте като на надежден  партньор, с когото  не от вчера споделяте успехи и същите тези предизвикателства!

Както вечесте запознати,за втори сезон CortevaAgriscienceще предостави цялостни решения за селското стопанство, както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си.

 Огромният ни  научен и производствен  потенциал ни дава изключителни възможности да бъдем лидери  в предоставянето на  иновации, решения и услуги,които са от реална полза за Вас, нашите клиенти.

От тази позиция ние по-ясно  виждаме Вашите проблеми, които възникват  при отглеждането на културите и новите хоризонти в  развитието  на модерния  агробизнес.

Посрещаме новия   сезон заедно  и затова сме  по-силни, по-уверени и по-готови от всякога  за предизвикателствата на земеделското производство!

Вярваме, че 2020г. ще бъде успешна, защото знаем, че   Вие, нашите партньори,  сте професионалисти от най-висока класаи заедно можем да  постигнем много!

Позволете ни да Ви представим  нашите решения  за чисти и здрави посеви при житните култури:

Дерби® Супер Едно/Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни  широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури  - пшеница и ечемик.

Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.

Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално.

Ниските температури до 5°С и температурни амплитуди не влият на действието му.

Действа предимно като вегетационен  хербицид, проникващ в плевелите през  вегетативните части  и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и изразено почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.

Селективен  е към културата, приложен след втори лист,  ефективен срещу лепка,  дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.

Палас® 75 ВГ-хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу Овсига и Власатка в България.

Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.

Палас®  има основно  вегетационно  действие, но има  и  почвено действие, насочено срещу вторично поникващите  плевели.

Той съдържа иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам.

Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.

Корело® Дуо 85 ВГе най-широкоспектърният хербицид за борба срещужитни и широколистни плевели.Осигурява безупречен контрол на всички икономически значими плевели при пшеница, тритикале и ръж.

До няколко часа след приложениеторазвитието на плевелите спира, а след няколко дни се появяват визуалните признаци на ефективност. Пълно загиване на плевелите може да отнеме от 1 до 3 седмици.

Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.

Корело® Дуое стандарт срещу Ливадна власатка и Овсига.

Той предлага отличен контрол и на всички икономически важни широколистни плевели с едно третиране.

Старане® Голде вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица.  Хербицидът е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане Голд® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.

Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.

 Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.

Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.

Приложението му е вегетационно:

При есенно третиране житните култури трябва да са влезли във фаза братене, широколистните плевели да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15 см.

При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене, широколистните плевели трябва да са от втори до осми лист; коренищните да са 10-15см.

Мустанг®може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

 За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицидАлегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF.Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. Също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия.

През 2020г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно+ Алегро®. Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.

Скъпи приятели, желаем Ви успешна 2020-та година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за  съвет или  помощ!  

Земеделието е нашата  обща мисия – да я изпълним!

Допълнителна информация: https://www.corteva.bg/produkti-i-reshenia/rastitelna-zashtita