Растителна защита, торове, семена

От СИНДЖЕНТА: Новият биостимулатор Исабион контролира стреса при всички култури

2020-02-12 

Знаете ли, че биостимулиращият ефект върху растенията зависи до голяма степен от качеството на използвания биостимулатор.

Новият продукт на Синджента Исабион е биостимулатор с естествен произход, подходящ за приложение при всички култури.

Продуктът се състои от балансирана комбинация от свободни аминокиселини и пептиди. Аминокиселините,съдържащи се в Исабион, притежават животински произход, което означава по-бързото и по-пълното им абсорбиране от растенията в сравнение с аминокиселините от растителен произход.

Исабион подпомага вегетативния растеж и развитието на корените. Предизвиква развитието на повече цветове, подобрява опрашването и оформянето на плодовете. Същевременно повишава добива и качеството на готовата продукция.

Технологичният процес на производство е напълно автоматизиран и строго контролиран, за да гарантира хомогенен, постоянен и с висока концентрация краен продукт.

Всичко това  превръща Исабион в биостимулатор с високо качество, по-голям капацитет на усвояване от растенията, ниско съдържание на инертни материали и без химически елементи, вредни за почвата и културите.

Балансираният състав на Исабион помага за бързото и равномерно нарастване на корените, стъблата и листната маса.

 Как влияе на тези процеси Исабион:

• лесно се абсорбира от растенията;

• осигурява аминокиселини и пептиди за по-ниска консумация на енергия от растенията за синтез на техните собствени протеини;

• улеснява синтеза на хлорофил благодарение нависокото съдържание на аминокиселините глицин, аланин, аргинин и серин;

• засилва вегетативния растеж;

• подобрява вкореняването, благодарение на ауксинния ефект на късоверижните пептиди.

 По време на фазите на цъфтеж и плододаване растенията се нуждаят от голямо количество енергия. В тези фенологични фази Исабион благоприятства за:

• стимулиране на опрашването, тоест по-голям брой цветове и цветни пъпки;

• по-добро опрашване на цветовете благодарение на по-добрата фертилност на цветния прашец;

• по-добро плододаване, защото Исабион стимулира клетъчното делене на плодовете.

 Освен по време на основните етапи от развитието на растенията - покълване/разсаждане, растеж, цъфтеж иплододаване, Исабион се използва при абиотични стресови ситуации по време на вегетацията. В такива случаи приложението на Исабион е много важно за преодоляването на стресаи по-лесното и пълно усвояване на хранителните вещества от растителния организъм.

Стресовите фактори, при които се използва Исабион, са ниски температури (слани), засушаване, градушка, засоленост, фитотоксичност.