Растителна защита, торове, семена

Сезон 2020 - Контрол на плевелите в есенниците през пролетта/ обзор

2020-03-18 

Системният контрол на плевелите гарантира високи добиви и качество на зърното при пшеницата и ечемика.  При заплевелени  посеви загубите от зърно могат да достигнат до 50%. Ако плевелите са унищожени, културните растения се развиват свободно без съперничество за хранителни вещества, вода и светлина. Внасянето на хербициди в пшеничните и ечемичните посеви възвръща в пъти направените разходи. Чистите от плевели посеви създават условия за по-голяма производителност на прибиращата техника, за намаляване на загубите от зърно, за качествена подготовка на площите за следващите култури.

Съгласно добрата растителнозащитна практика най-резултатно е внасянето на хербициди наесен предсеитбено или предпоникващо, защото посевите рано се освобождават от конкуренцията на плевелите. В някои случаи мероприятието не може да се проведе поради редица  причини. Напр., при късна сеитба или при площи със слаба заплевеленост третирането с хербициди ще бъде по-ефективно, ако се проведе напролет.

При заплевеляване на посевите преди началото на „братене” на житните култури те се разреждат и се създават условия за вторично заплевеляване. В гъстите и добре гарнирани посеви няма заплевеляване, защото културните растения бързо закриват почвената повърхност и не позволяват на плевелнине видове, особено на по-светлолюбивите да се развиват.

Развитието на есенно-житните култури се ускорява чрез балансирано торене и така се повишава способността им да конкурират плевелите.

Според наблюденията всяка година се увеличават площите, заплевелени с видове ралица, лайка, великденче,  видове подрумче, див мак и други. Увеличават се посевите с многогодишни плевели - поветица и паламида (кореново издънкови) и коренищните - пълзящ пирей, троскот, балур. Увеличава се броят и на азотолюбивите плевели - див овес, полски синап, полска лисича опашка и други в посевите с едностранчиво азотно торене.

След възобновяване на вегетацията на есенниците напролет посевите се обхождат, за да се прецени степента на заплевеляване, видовият състав на плевелите, фенофазата на плевелите, пшеницата и ечемика. Въз основа на прегледите се подбира най-подходящият хербицид и доза и се уточнява времето на третиране.

Не е препоръчително много ранното вегетационно пръскане с хербициди, защото трябва да се изчака масовото поникване на кореново издънковите плевели: паламида и поветица. В противен случай има опасност от масовото им намножаване.

Срещу широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди видовете лайка, подрумче, див мак, лепка и росопас, видовете пипериче и други във фенофаза „братене” на пшеницата и ечемика посевите може да се пръскат с един от регистрираните хербициди: Агроксон- 200 мл/ дка; Акурат 20 ВГ-1,5 г/ дка; Акурат екстра ВГ-5 г/ дка; Арат -10-20 г/ дка; Аминопиелик 600 СЛ-150-200 мл/ дка; Биатлон 4 Д-4-5,5 г/ дка; Буктрил универсал-100 мл/ дка; Валсамин-150 мл/ дка (само за пшеница); Гранстар супер 50 СГ-4 г/ дка; Дерби Супер/Ланселот – 2,5-3,3 г/дка; Дикопур Ф/ Хербоксон топ-150-200 мл/ дка; Диовид 60 СЛ- 150-200 мл/ дка (само при пшеница); Дифендър СЛ/Магнето/Пасифик СЛ-80-100 мл/ дка (само при пшеница); Естерон 600 ЕК-50-100 мл/ дка в т.ч. паламида и поветица; Камбио СЛ-125 мл/ дка; Корида 75 ВДГ/Питон 75 ВДГ-1,5 г/ дка; Матон 600 ЕК-120-150 мл/ дка; Омнера ОД – 75-100 мл/ дка; Оптика трио -150-200 мл/ дка;  Секатор – 10 мл/дка+ Биопауър – 50 мл/дка; Суорд 240 ЕК-17 г/ дка (само при пшеница с/у полска лисича опашка, див овес); Фини ВГ-3 г/ дка; Хемтрибе 75 ВГ-1,5 г/ дка; Старане голд-180 мл/ дка.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Атлантис Флекс 20,25 ВГ-20-33 г/ дка; Пасифика ВГ+ Биопауър (прилепител)-35 г+70 мл/ дка; Аксиал 050 ЕК- 60-90 мл/ дка с 20-40 л вода/ дка във фаза „братене”на пшеницата и от фаза 2-и-3-и лист до „братене” на плевелите; Корело Дуо – 26,5 г/дка, Палас 75 ВГ -  20-25 г/ дка и др. Срещу едногодишни житни плевели: Траксон 50 ЕК-120 мл/ дка (само при пшеница).

(ПЗ)

Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2020 г. на сп. „Практично земеделие”, който е в продажба в разпространителската мрежа от 8-ми март, т. г.

В същия брой ще намерите – продуктите растителнозащитните решения за борба с плевелите в есенниците, предлагани на българския пазар от най-авторитетните мултинационални химически компании, заети в индустрията за земеделския сектор.