Растителна защита, торове, семена

Сезон 2020: Фунгицидни предложения на Байер в житни култури

2020-03-20 

И тази година – в началото на Сезон 2020, екипът на Байер КропСайанс за България организира традиционни професионални срещи със земеделски производители в 3 локации, отчитайки спецификата на производството в различните региони на страната.

На срещата в РИУ Правец, Димитър Тодоров, Регионален представител на фирмата за Велико Търново, Габрово, Русе, представи фунгицидните предложения на Байер в житни култури и решения за контрол на неприятелите. (Публикуваме презентацията в резюме- б. р.)

Фалкон - продуктът е добре познат на българския пазар. Трикомпонентен фунгицид, който има широка регистрация, справя се с гъбни болести като брашнеста мана, видовете ръжди и базично гниене. Препоръки за използване: Фалкон може да се ползва за първо третиране рано напролет, когато в посевите няма силен инфекциозен фон от гъбни болести. Вторият момент за прилагането му е на по-късен етап – за контрол на кафява ръжда.

Солигор – трикомпонентен продукт, има добро предпазно и лечебно действие срещу всички гъбни болести при пшеница и ечемик. Съдържа тебуконазол и протиоконазол, както и спироксамин. Тази комбинация го прави продукт със силно лечебно действие и контролира болести като ръжда, септория, снежна плесен, фузариум по класа, както и мрежести петна по ечемик. Моментът на приложение на Солигор е рано напролет, когато имаме започнала вегетация и има трайна прогноза за затопляне на времето. Дори да има вече някаква зараза на полето, може да сте сигурни, че Солигор ще ограничи развитието на заразата и ще запази посева чист до момента на второто третиране. Затова е оптимално приложение за Т1. Може да се прилага и в Т2 - във флагов лист, както да се прилага и срещу фузариум по класа.

Зантара - премиум клас фунгицид.Той е премиум продукт, защото съдържа SDHI и триазол – две активни вещества, които имат много добро действие срещу всички болести по пшеницата и ечемика. Другото предимство на Зантара е формулацията, която помага за правилното разпределяне на разтвора върху листа и така  фунгицидът има много стабилно предпазно  и лечебно действие. Той  дава и т. нар. „зелен ефект” – флаговият лист на културата става маслено-зелен и по-широк, което подобрява храненето на културата.

Прилага се, когато има напълно отворен флагов лист и начало на изкласяване. Тогава културата се предпазва напълно и от кафява ръжда. Другият момент за прилагане на Зантара е във фаза цъфтеж, ако целта е  предпазване от фузариум по класа.

Жечо Мурзов, Търговски директор на фирмата за България, обърна внимание, че в момента е много популярно да се правят комбинации от генерични продукти от тебуконазол с азоксистборин и тебуконазол с други стробилурини. Но това, което Зантара е показала в много тежката 2014 г., е изключителното действие, което има като последействие. В тези условия единственият продукт в сравнение със стробилуринови продукти с триазолови продукти, който нямаше никакъв пропуск беше Зантара, приложен в 125 мл/дка. Зантара се е доказал при най-тежки условия в България без никакъв пробив. Тогава и в контролите и със стробилурин плюс триазолов продукт пропуските бяха по отношение на септория и ръжди след 23 дни. Зантара запази културата здрава 35 дни след приложението - без никакъв пропуск; растенията узряха без да имат каквото и да било развитие на болести. В момента Зантара е най-изгодното предложение от иновативните продукти, каза експертът.

Радко Христов, Продуктов мениджър в Байер Кроп Сайанс, показа  как работи Зантара и как работи генеричен продукт, чрез специални графики, съставени по методите на биометрията. Това, което установихме след като направихме този опит, е че посевът третиран със Зантара в сравнение с другия посев дава значително по-добри резултати по всички показатели и по всички елементи, които определят добива, подчерта Христов

Байер е най-иновативната компания на пазара и днес аз имам честта да представя един нов продукт, който идва да надгради, всичко съществуващо домомента на фунгицидния пазар в България, продължи експозето си Д. Тодоров. Това е нов трикомпонентен фунгицид в житни с Xproтехнология, който все още е в процес на регистрация, обясни той.Продуктът осигурява максимална ефективност за широк спектър от болести, и е с дълготрайна защита по време на най-критичните етапи от растежа на пшеницата. (б. р. - След регистрацията на продукта, експертите на Байер ще го промотират пред земеделците в страната.)

Яна Брезовска

сп. "Практично земеделие", бр. 3/март 2020 г.