Растителна защита, торове, семена

Меди плюс Р предлага листни торове от TRADECORP за балансирано хранене при основните култури

2020-03-25 

Ø  Хранителните програми на фирмата включват еко продукти, подходящи за биологично производство

 Меди плюс Р ООД, Пловдив, е ексклузивен представител на испанската компания TRADECORP – международен лидер в производството на листни торове  за територията на България и предлага на българските фермери листните торове: Фолур, Трафос А-Z, Трейдбор Mo, Туинтех  Zn+Mn  и Коктейл Опал.

Стратегията на  испанската фирма за производство на листни торове  е: професионална техническа подкрепа; иновации; качество & ефективност; фабрики в Европа и ангажимент за устойчивост.

 Меди плюс Р предлага на българския агропазар следните листни торове на TRADECORP:

ФОЛУР

Листен тор, изключително богат на азот (N) в урейна форма. Най-съществената му характеристика е, че е с минимално съдържание на биурет (< 0,05 %) и по тази причина не причинява фитотоксичност (б. р. – прегаряне) по културните растения.

Препоръки за използване:

При житни култури: доза: 1,5 -2 л/дка. Приложението на ФОЛУР след зимния период стимулира растежа на житните култури. Повторното третиране след цъфтеж увеличава съдържанието на глутен в зърното и увеличава добива.

При царевица Фолур се прилага в същата доза, преди изметляване. При слънчоглед – доза: 1,5 -2 л/дка, след стадий 2-3 двойки листа.

Продуктът дава много добър ефект при лозя, където дозата е  2 –2,5 л/дка, с 3-4 повторения от началото на фаза «грахово зърно» до края на прошарване на червените или омекване на белите сортове.

ТРАФОС A-Z

Листен тор с високо съдържание на фосфор (Р2О5) и калий (К2О). На българския пазар няма аналог по отношение на съдържание на тези хранителни елементи. Съдържа: Общ азот: 3% w/w; Уреен азот: 3% w/w; Фосфор (P2O5), разтворим във вода: 27%w/w; -Калий (K2O), разтворим във вода: 18%w/w; EDTA хелатирани -Желязо(Fe), Манган(Mn), Мед(Cu), Цинк(Zn), Бор (B), Молибден(Mo); -Водно разтворим (SL);

Известно е, че фосфорът играе много важна роля при коренообразуването и през целия цикъл на развитие на здрава и силна коренова система. Много добър ефект при културите се получава при комбинирано използване на ТРАФОС A-Z  и  АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, тъй като неговото въздействие също е върху кореновата система – увеличава  обемът й и активността на микоризата. Калият в продукта е в достатъчно количество и оказва положително влияние при формиране на плода и добива.

При зърнени култури се прилага в доза: 100-200 мл/дка от края на братенето до началото на издължаване на стъблото. При слънчоглед: доза: 100-200 мл/дка при 8-10 двойки листа. При царевица: доза: 100-200 мл/дка във фаза 6-8 лист. При рапица: доза: 100-200 мл/дка във фаза розетка.

ТРЕЙДБОР MO

Листният  тор ТРЕЙДБОР MO е високо концентриран разтвор на бор и молибден за предцъфтежно подхранване на слънчоглед, рапица, бобови и други култури.

Разработен за превенция и корекция на дефицити, дължащи се на дисбаланс на асимилацията на микроелементите Bo, Mo. Молибденът подпомага усвояването на бор, затова продуктът е по-ефективен спрямо продукти, съдържащи единствено бор, дори в по-голяма доза.Това бе доказано чрез опит, проведен през 2017 г.

Приложен предцъфтежно при културите, продуктът  е идеален за по-добър цъфтеж, формиране на цветен прашец, залагане на плода и развитие на плодовете. Доброто хранене с молибден регулира намаляването и използването на нитрати в растението и спомага за фиксиране на атмосферен азот.

Маслодайната рапица много добре реагира на листно подхранване с ТРЕЙДБОР MO; В резултат се получава: по-добро първоначално развитие; по-силни и устойчиви растения; по-добър цъфтеж; по-добро изпълване на шушулките; по-високи добиви.

Доза: 100-200 мл/дка преди цъфтеж.

При слънчоглед: доза: 100-200 мл/дка, когато растението има  5-6 двойки листа, преди цъфтеж. Бобови култури (соя, фасул, грах): доза: 2 пъти по 100 -200 мл/дка, при височина на растението 10-15 см и преди цъфтежа.

ТУИНТЕХ Zn+Mn

Високо концентриран разтвор на цинк и манган, осигуряващ максимално качество на реколтата. Съдържа: - цинк (Zn), разтворим във вода: 7,1%w/w; манган (Mn), разтворим във вода : 5,1% w/w; -мед, бор, молибден, магнезий. Напълно водоразтворим тор. Препоръчва се най-вече за царевица, но е подходящ и за всички други култури при недостиг на микроелементи.

При царевица: доза: 100-200 мл/дка, когато растението има 4-6 листа. Зърнени култури: доза: 100 мл/дка при братене. При соя, фасул, грах: доза: 100-200 мл/дка, когато растението има 4-6 листа.

КОКТЕЙЛ ОПАЛ

Продуктът представлява физическа смес от манган и магнезий, микрогранулирана и разтворима, за подхранване и корекция на дефицит на двата елемента в растенията. Съдържанието на водоразтворима сяра (SO3), е високо - 34,9%,  за нуждите на растенията в периода на активен растеж и затова е под формата на микрогранулиран тор. На българския пазар няма продукт с по-голямо съдържание на сяра.

Листният тор КОКТЕЙЛ ОПАЛ е особено подходящ за приложение при рапица в доза: 100 -150 г/ дка, от фаза 4-6 лист (през есента) и през пролетта от подновяване на вегетацията до цъфтеж.

При зърнени култури дозата е 100 -150 г/ дка, от фаза 4 лист до напълно разтворен флагов лист. При слънчоглед: доза: 100-150 г/дка на приложение, от фаза  4 -12 листни двойки.

 

Резултати от опит с пшеница в няколко варианта, изведен в Институт по растителни генетични ресурси – Садово, 2019 г., с приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС плюс листните торове: Трафос AZ + ФОЛУР и приложение на пробиотика Нутрибио N. (б. р. – представяме схемата на опита в резюме):

В контролата е извършено азотно торене с амониева селитра – 30 кг/дка. В първата опитна парцела е направено торене с амониева селитра 60 кг/дка. Отчетен резултат: увеличение на добива с 36% спрямо контролата.

В следващите три опитни парцели, вариантите са следните: а) азотно торене  с 30 кг/дка амониева селитра + първо пръскане с  хербицид + Трафос АZ 200 мл/дка + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + второ пръскане с фунгицид + Фолур -  1 л/дка + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка. Увеличение на добива с 42,5 %.

б) повторена е същата схема на торене както при вариант „а”, с разлика -завишено количество на амониева селитра – 50 кг/дка. Увеличението с 20 кг/дка амониева селитра дови до увеличение на добива с единствено 3 %.

в) в следващия вариант е извършено азотно торене с амониева селитра 30 кг/дка + първо пръскане с хербцид + Трафос AZ -200 мл/дка + AMALGEROL ESSENCE 200 мл/дка + пробиотика Нутрибио N 3 гр/ дка. Увеличение на добива с 61% . Включването в схемата на торене на  Нутрибио N  - новият пробиотик (прахообразен азот (N) фиксиращ микробилен тор) на Меди плюс Р  е довело до значително повишаване на добива  и същевременно - намаляване количеството на азотния тор с до 35%.

 Изведен  е  и опит със слънчоглед, също  от ИРГР в Садово, през 2019 г. Приложена е следната схема: парцелата е третирана два пъти; първото пръскане е с  Трафос AZ 200 мл/дка + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка (4 – 6-ти лист) + Нутрибио N 3 гр./дка; второто пръскане е с Трейдбор Мо 150 мл/дка + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка. Отчетен резултат – увеличение на добива с 75% спрямо стандартната технология.

Резултатите от проведените опити категорично показват формулата на успеха: комбинация от АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, пробиотика Нутрибио N и листните торове на Трейдкорп, която осигурява здрави и силни растения, високи добиви и плодородна почва.

 Фирма Меди плюс Р е разработила агрономически издържани и икономически изгодни Хранителни програми за пшеница, рапица, слънчоглед и царевица с използване на  АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, листните торове: Фолур, Трафос А-Z, Трейдбор Mo,Туинтех  Zn +Mn  и Коктейл Опал и новия пробиотик Нутрибио N.  Програмите са на разположение на заинтересованите фермерите и могат да бъдат актуализирани от експертите на фирмата в зависимост от конкретните условия на полетата и културите.

Допълнителна информация: https://www.mediplusr.com/

 

(Б.р. – Статията е авторска и е публикувана в бр.3/март 2020 г. на сп. „Практично земеделие”)

 

На снимката: Екип на Меди плюс Р: От дясно наляво: Димитър
Йорданов (Търговски представител),  Мария Рангелова (Управител), Василена Рангелова (Маркетинг Мениджър),Милена Стойкова (Търговски представител)