Растителна защита, торове, семена

Шадоу®- Доказалият се в практиката селективен вегетационен хербицид за контрол на житни плевели при широколистни култури

2020-03-26 

В началните фази от развитието си земеделските култури са изключително чувствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни видове, надежден избор и подходящ партньор за земеделските производители е добре познатият системен, вегетационен, противожитен хербицид - Шадоу®, който от 2020 ще се предлага на пазара от ДюПон България ЕООД, която е част от Corteva agriscience™.

Доказалият се през годините хербицид с постоянство в качеството си, гъвкавост на употреба, висока ефикасност и сигурна рентабилност, притежава изключително широк спектър на действие - контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.

Благодарение на уникалната си формулация, която включва вграден прилепител и високата ефективност на активното вещество клетодим, взаимно допълващи се и работещи в синергизъм, освен най-важните житни плевели, Шадоу® с успех контролира и проблемните плевели като лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, включително и устойчивите на FOP-хербициди плевели.

Дозите на приложение саот 80 мл/дка за едногодишни и160 мл/дка за многогодишни житни плевели, а оптималният срок за приложение е във фази на активен растеж на плевелите – при едногодишни 3-ти лист до начало на братене, за многогодишни 15-20 см. височина.

Шадоу® си е изградил репутацията за правилното решение за контрол на житни плевели при слънчоглед със своята отлична селективност и широк прозорец на приложение от първа двойка листа до девет и повече листа. При рапицата Шадоу® също се налага като гъвкав хербицид с приложение от втори лист до второ междувъзлие на рапицата.

След третиране на чувствителните плевели, Шадоу® се придвижва и натрупва в точките на активен растеж (меристемните тъкани) на растенията, инхибирайки дейността им, като прекъсва биосинтеза на липиди. В рамките на седем дни след третиране се наблюдава напълно спиране на растежа, започва покафеняване на тъканите в точките на нарастване, при младите листа пожълтяване, а при старите промяна на оцветяването в оранжев, червен и пурпурен цвят.

 Практическите предимства:

 • Пълно системно действие, бързо транслоциране до всички растежни точки на плевелите, включително проникване в подземните коренища и ризоми на многогодишните житни плевели

• До един час след пръскане хербицидът е абсорбиран от плевелите

• Висока и надеждна ефикасност срещу всички най-важни едногодишни и многогодишни житни плевели и житни самосевки

• Регистриран за употреба при голям брой широколистни култури

• Най-добрият вегетационен противожитен хербицид с уникална ефикасност срещу едногодишна метлица

• Действие срещу житни плевели, устойчиви на FOP-хербициди (райграс, лисича опашка, кръвно просо)

• Високо ниво на селективност при регистрираните широколистни култури за приложение

• Дъжд, паднал един час след пръскане, не влияе негативно на действието на хербицида

 Изборът на Шадоу® осигурява на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на висока селективност и чисти от житни плевели полета!