Растителна защита, торове, семена

Тилмор и Пропулс – фунгицидите на Байер, които гарантират пълна защита на рапицата от болести, ще предпазят и слънчогледа в сеитбооборота

2020-03-27 

Милен Мильов, Регионален мениджър Байер КропСайанс за Северна, Централна и Западна България, представи продуктите и решенията на компанията в рапица, на техническа среща –семинар със земеделски производители  в началото на сезон 2020, проведена в РИУ Правец.

Ето какво каза експертът (публикуваме експозето със съкращения):

Културата, има общи болести със слънчогледа и затова стопаните трябва да се справят с комплекс от патогени. Фомата е един от общите патогени при слънчоглед и рапица. Тя причинява сухо стъблено гниене и атакува рапицата както през есента, така и през пролетта. Първоначално образува пикнидии върху листата по-късно се получават кухи стъбла. Тилмор на Байер  е изключително добър фунгицид за борба с фома в рапица. Регистриран е в доза 100 мл/дка. Продуктът е наситен с активните вещества – протиоконазол  и тебуконазол, които имат добро изчистващо действие на инфекцията и добра последваща защита. В същото време Тилмор е и хармоничен растежен регулатор за рапицата. Приложен напролет,  растенията проявяват  умерено развитие на разклоненията под формата на чадър. Формулацията на продукта позволява много добро омокряне и прилепване върху гладките листата на рапицата. Приложен наесен, Тилмор  спира инфекцията и не позволява тя да премине в стъблата на растенията.

Пропулс  е второто фунгицидно предложение на Байер в рапица. Фунгицидът е насочен срещу по-различен спектър от заболявания, в т. ч. склеротиния. Това е опасен патоген и при слънчоглед, и при рапица, от който - при силно нападение, може да се загуби до 50% от добива. Най-добрият начин за борба срещу склеротиния е  правилен сеитбооборот - през 4 години да идва чувствителна култура, но това се спазва в много малко на брой стопанства. Другият начин е чрез оранта, да се заровят склероциите дълбоко. Пропулс идва на помощ, когато почвените обработки и сеитбооборота не ни помагат. Освен срещу склеротиния, Пропулс работи и срещу цилиндроспориоза -  патоген, който се разви силно през последните две години поради сухите условия през юни.

Пропулс има бъдеще в слънчоглед. Той достойно ще замести Сфера Макс.

За инсектицидите Протеус и Биская - 2020 е последна за тях, затова тези, които ги прилагат в технологията  и искат да ги имат и през следващите две години, могат да ги закупят  сега.

Байер КропСайанс България предлага две пакетни предложения в рапица за Сезон 2020::

Тилмор и Протеус за първо третиране в начало на стрелкуване – зелен бутон. За справяне с фома, ботритис, първоначална защита от склеротиния чрез Тилмор, ичрез Протеус -  срещу неприятелите като рапичен скритохоботник и като първо заселване на рапичния  цветояд.

Вторият пакет е за третиране в начало на цъфтеж на рапицата: Пропулс с Биская. Продуктите се прилагат в дози: 100 мл/дка Пропулс с 20 мл/дка Биская  - за защита на растенията от склеротиния, цилиндроспориоза, също и алтернария по листата, добър фи рапичното комарче.

Автор: Яна Брезовска

 

ØТекстът ще бъде публикуван в бр. 4/2020 г. на сп. сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 09.04. 2020 г. В броя ще бъдат публикувана и статията: Технологията Мерлин Флекс - Капрено, разработена от Байер КропСайнс България, дава най-добрия резултат в царевица спрямо всички други на българския пазар