Растителна защита, торове, семена

Стомп Аква и Спектурм - перфектни почвени хербициди в слънчоглед и царевица

2020-03-27 

С приложението на почвен хербицид, запазваме влагата и хранителните вещества единствено и само за културното растение, коментира Любомир Трифонов, Старши търговски представител на  БАСФ България – Ренетия в земеделието/Велико Търново (на снимката), по време на техническа среща с производители, проведена в началото на Сезон 2020, в залите на РИУ Правец.

Ето и аргументите на експерта: - Почвеният хербицид ни дава едно спокойствие, до етапа, когато трябва да приложим вегетационни. Също така, след приложението на почвен хербицид, можем  да варираме с дозата на вегетационния продукт  в зависимост от плевелния състав.

Пендиметалин ( а. в. в различни продукти) е от 30 години на българския пазар. Но какво прави разликата спрямо останалите в полза на Стомп Аква – почвеният хербицид на БАСФ, който също съдържа това активно вещество ?  Това е неговата  интелигентната формулация.

Стомп Аква се различава от всички пендиметалин съдържащи препарати с  микрокапсулованата си формулация, т. е. активното вещество е предпазено в микрокапсула. Това позволява той да се приложи спокойно и на полета, които по една или друга причина не са добре обработени и има буци, дори и в по-сухи условия. При директните сеитби, каквито все повече се налагат като технология, благодарение на тази си формулация, Стомп Аква може да се приложи на полета с повече растителни остатъци. Прилага се след сеитба преди поникване на културата. Има регистрация в най-много култури и не на последно място е еталон за борба срещу два широколистни плевела – лобода и синап.

Почвеният продукт в слънчоглед и царевица Спектрум  на БАСФ - контролира широк спектър от  едногодишни житни плевели – балур от семе, кощрява, видове проса. Спектрум е и перфектния партньор в Експрес технологиятаза борба с житни плевели. .

Спектрум е перфектният вариант за житни плевели както в слънчоглед, така и в царевица.

(ПЗ)