Растителна защита, торове, семена

Съксесър™ ТХ и Хемнико™ 24 СК - ефикасни и икономически изгодните хербициди на ФМС Агро България за контрол на плевелите в царевица

2020-04-09 

 

На среща-семинар със земеделски производители и партньори в гр. Плевен,  в началото на сезона Маргарита Петкова (на снимката),Търговски представител на ФМС Агро България за Северна Централна и Северозападна България, представи двете икономически изгодни пакетни предложения на фирмата при царевица през Сезон 2020 г. Тя акцентира върху качествата на продуктите за растителна защита от ново поколение на ФМС -  включени в пакетите, отговарящи на нуждите на производителите на царевица за по-висок добив от културата и по-висок доход от нея.

 

 

 

Кои продукти са включени в пакетите?

 

Пакет Протект  - Царевица 1, включва:

 

Хербицид Хемнико™ 24 СК +  прилепител Тренд® 90 + хербицид Съксесър™ ТХ.

 

 Пакет Протект  - Царевица 2, включва:

 

Хербицид Хемнико™ 24 СК  +  прилепител Тренд®90 + листен тор Микроелементи за царевица НОВ

 

Накратко, Маргарита Петкова представи основните ползи от приложението на двата иновативни хербицида на ФМС при царевица, съдържащи се в пакетите: 

 

Хербицидът Съксесър™ ТХ, съдържащ се в първия пакет е сравнително нов за българския пазар. Продуктът едвукомпонентен, селективен, системен хербицид, за почвено и ранно-вегетационно приложение - за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица. Регистрираната доза е 300-400 мл/дка. Ранно вегетационно може да се прилага до 4-ти лист на културата както самостоятелно, така и в комбинация с противожитен хербицид. Новото активно вещество в Съксесър™ ТХ  е петоксамид,  което го отличава от други ранно вегетационни хербициди в царевица. Контролира изключително добре лобода, щир, видовете кощрява, както и балур от семена.

 

 Вегетационният хербицидХемнико™ 24 СКконтролира едногодишни и многогодишни житни плевели, включително и балур от коренища, и някои едногодишни широколистни плевели в царевица. Съдържа 240 гр/л никосулфорон и е регистриран в доза 21 мл/дка. Подходящ е и за коригиращи третирания в по-късни фази – до 8-ми лист на културата, при недостатъчен ефект от почвени хербициди. Предпазва културата от вторично заплевеляване. Задължително се прилага с прилепителяТренд® 90. Хемнико™ 24 СК е хербицид, който е лесно смесим с противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

(ПЗ)

Б. р. - Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2020 г. на сп. "Практично земеделие" . В продължение на темата, в изданиено са представени и решенията на ФМС Агро България за контрол на най-важните неприятели по царевицата с продукти на фирмата.