Растителна защита, торове, семена

Съвременни решения от Белхим Кроп Протекшън България в отглеждането на картофени посеви

2020-04-10 

Картофите са една от най-разпространените земеделски култури. В България отглеждането им в планинските и полупланинските региони се явява основен поминък за населението там. Високият добив от декар зависи от много фактори: добрите агротехнически мероприятия при подготовка на почвата, качествените семена и не на последно място ефективната борба по опазването на посевите от икономическите важните болести и неприятели.

Вече 7 години “Белхим Кроп Протекшън България“ предлага цялостни решения за растителната защита на картофените посеви. След поникването на културата, плевелите се   явяват като начален контролиращ добива фактор. Плевелите конкурират културното растение спрямо светлина, пространство и усвояване на хранителни вещества от почвата. Вследствие на силно заплевелени посеви се намалява добивът и качеството на продукцията, появяват се проблеми при обработките и съхранението на картофите. Повечето от плевелите са гостоприемник за всякакви видове болести и вредители.

Два продукта в портфолиото на Белхим решават тези проблеми. Проман с акт. в-во метобромурон, приложен след сеитба преди поникване на културата, контролира широколистни и някои житни плевели до затваряне на редовете.

 

Препоръчваната доза(от 200 до 400 мл на дка) е спрямо почвеният тип и приложението на втори хербицид напримерS-метазахлор за по-пълен контрол на житните плевели.За разлика от съществуващите на пазара почвени продукти, Проман не се влияе в голяма степен от почвената влага и не е толкова подвижен в почвата. Второто решение е Метрик, комбинация от две активни вещества (кломазон и метрибузин) с различен механизъм на действие спрямо житни и широколистни плевели. Активните вещества в продукта са под специална формулация микро-капсула, която бавно се разгражда и удължава действието на продукта. Приложен след сеитба преди поникване на картофите  продуктът има дълго последействие независимо от климатичните условия и почвената влажност.

Основните болести, които нападат картофите са гъбните: мана и алтернария. Борбата с тях се извежда още преди появата на първите симптоми от 15 см височина на картофите с интервал от пръскания през 7-10 дни. Маната е икономически най-важната гъбна болест при картофите, тъй като изцяло може да унищожи целият посев в рамките на две седмици. Гъбата заразява всички части на растението: листата, стъблата и клубените. Най-бързо се разпространява при относителна влажност от 90% и температура около 21 градуса. Върху поразените участъци се наблюдават петна, които имат тъмен цвят и воднисто, мазна структура.

  

Срещу причинителят на картофената мана (Phytophthorainfestans),Белхим предлага 4 продукта със специфичен механизъм на действие:Ранман Топ съдържа новотоактивно вещество циазофамид и органосиликонов прилепител, основен фунгицид за справяне с картофената мана в периода на активен растеж с несравнима ефикастност по листа, стъбла и клубените на картофите. Ранман Топ блокира пряко и непряко кълняемостта на спорите, разпространяващи причинителя. Продуктът  има силна подвижност и не се влияе от ниските температури в началото на вегетацията на картофите, поради което предпазва клубените от зооспорите на картофената мана.

Симбал 45 ВГ е продукт с отлични синергични свойства при комбинация с Ранман ТОП. Специфичния локално-системен итрансламинарен механизъм на действие, и изразеният лечебен ефект, допълват анти-спорулантното действие на Ранман ТОП. Комбинацията на двата продукта се утвърди трайно в програмите на картофопроизводителите.  Новото предложение в листата ни е фунгицида Профилукс притежаващ допълнително превъзходство спрямо продукта Симбал 45, и се препоръчва в комбинация с Ранман Топ само в критични климатични периоди с особена вероятност от развитие на картофена мана. 

 

Следващото предложение е Валис Плюс. Фунгицид от ново поколение, съдържащ новото активно вещество - валифенелат и два вида мед (меден оксихлорид и хидрооксид). Комбинираното контактно-системно действие се характеризира с движение на активното вещество от корена към върха на нарастване. Продуктът притежава много добра устойчивост на отмиване.

При повишаването на температурата между 25 и 30 градуса, се увеличава вероятността от развитие на черни листни петна (Alternariasp).

 

Първите прояви на болестта трудно се диагностицират и поради тази причина често фермерите изпускат момента за приложение на фунгицид. Алтернарията причинява малки поражения (петна) по листата, характеризиращи се с концентрично нарастващи пръстени. Тези петна варират от кръгли до ъгловати със закръглени ръбове. Тъй като разрастването им се прекъсва от жилките на листата, те често са с неправилна форма. Цветът им варира от маслинен до тъмно кафяв или черен, а размерите им са от няколко милиметра до 2 см. Поразените листа обикновено пожълтяват и окапват преди целия лист да се покрие със специфичните петна. При наличие на зараза, Белхим препоръчва употребата на продукти, на база дифеноконазол, това е ефективен начин за справяне с причинителя на Черните листни петна по картофите.

 Неприятелите по картофите заемат следващото място по значимост в растителната защита   контролиращи добрия и качествен добив. Все по-малко се обръща внимание на листните въшки, но често те причиняват сериозни повреди по картофените посеви. Листните въшки са главен неприятел при отглеждането на картофи за семена, тъй като те са преносители (вектори) на много вирусни заболявания. Характерни повреди нанасящи листните въшки е така нареченото  „Лъжливо връхно навиване“ , което е вследствие от храненето на неприятеля. Белхим препоръчва употребата на продукта Тепеки, съдържащ  активното вещество флоникамид със специфична насоченост срещу листни въшки при много култури. Тепеки е инсектицид с пълно системно действие придвижващ се акропетално (от корена към върха), предпазващ новият прираст по време на активният растеж на картофите.

С настъпващите през последните години, резки промени в климатичните условия на България, всеки фермер желаещ да произведе качествена продукция се нужда е от надежден партньор във всеки един етап от развитието на културата. Благодарение на богатото си портфолио от продукти за растителна защита и качествени професионалисти в екипа на Белхим България, фирмата се явява една от водещите компании, подпомагащи картофопроизводителите в страната. През изминалите 7 години фирмата доказа качеството на своите продукти чрез множество полеви демонстрации и постигнат пазарен дял.