Растителна защита, торове, семена

Замръзване при овощни дървета? Вземете незабавни мерки!

2020-04-10 

Сланата оставя видими следи по много овощни дървета и лози в този период. Късните слани често могат да бъдат прогнозирани в много райони. Опитът от предходните години ни научи, че критичната ситуация може да продължи до средата на месец май.

Сланата унищожава плодниците на цветните пъпки (погледнете снимката на разрез на цветни пъпки) и възпрепятства опрашването и залагането на плодове. Това ще доведе до големи загуби в реколтата. За да избегнете тази ситуация е нужно да предприемете незабавни действия:

1)      Превенция:

Листно приложение в доза 200-250 мл/дка AmalgerolEssence3-7 дни преди  прогнозираната слана;

2)       Подпомагане на оцелелите пъпки и растения след настъпилата слана:

Листно пръскане или капково напояване в доза 200-250 мл/дка AmalgerolEssence незабавно след сланата. Повторете след  8-10 дни.

 AmalgerolEssence е съвместим с пестициди и листни торове.

 Amalgerol Essenceще трансферира антиоксиданти в растението, с което ще подсили механизма му за самозащита.  Освен това продуктът стимулира хранителния метаболизъм на растенията за по-бърза регенерация.

Примерен опит при ябълкови овощни дървета:

Amalgerol Essenceе приложен  7 дни преди нощта със силно изразена слана.

Нетретирано: 70% от цветните пъпки са унищожени.

Третирано с AmalgerolEssence: Само 35% от цветните пъпки са унищожени. 65% от всички цветни пъпки оцеляват.

 

(Проучването е изведено на малки терени с 4 повторения).

AmalgerolEssence защитава Вашата реколта!

                          

Amalgerol Essenceсе разпространява само в оригинални опаковки от 15 л.

 

Одобрено за органичното земеделие!