Растителна защита, торове, семена

Решения от Кортева за чисти царевични посеви

2020-04-22 

Виктус® ОДе системен, вегетационен, хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-ми лист в доза 125 мл/дка.Предлага се в най-биологично активната формулация за плевелите –

маслена дисперсия на база растително масло ОД, което позволява пълното  проникване на хербицида в плевелите.

 

Кабадекс® Екстрае нов вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж. Притежава системно действие и видимият ефект се появява бързо след третирането.Допълнителното почвено действие предотвратява развитието на вторично поникващите широколистни плевели, като едновременно е 100% селективен към културата. Прилага се от 2-ри до 6-ти лист на културата в доза 30 мл/дка.

 

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели вцаревица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.

Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.

Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-ти лист на културата в доза 40-60 мл/дка в зависимост от плътността на заплевеляването.

Без проблеми за следващата култура  в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата.

Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

 Ариго® ВГе вече показал безотказното си  действие  - вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно се бори с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и с вторичното заплевеляване с едногодишни широколистни чрез  почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.

Притежава отлична селективност към клтурата и няма ограничение за последващи култури.

Приложението на Ариго е изключително гъвкаво от 2-ри до 8-ми лист на културата.

 Принципал® Плюс!Едва ли  този топ хербицид се нуждае от  специално представяне,  защото Вие го  познавате добре  и разчитате на него от години.

Вие го нарекохте КОСАЧКАТА.Принципал® Плюс 66,5 ВГ се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културното растение, пълносистемно действие, бърз инициален ефект. Прилага се вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на царевицата.

 Старане® Голде вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу  Поветица.  Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така предоставят отличен контрол срещу плевелите.

Прилага се от 1-ви до растваряне на 6-ти лист на царевицата в доза 120 мл/дка.

 Тренд® 90е класика при прилепителите.

Тренд® 90 подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата на третираните растения. Той се предлага безплатно със следните продукти:

1 кг Ариго™ + 0,5 л Тренд® 90

1 кг Принципал™ Плюс + 0,5 л Тренд® 90

През 2020г. търсете по-добрата цена с пакетните ни предложения:

Виктус® ОД+ Мустанг®

или

Виктус® ОД+ Кабадекс Eкстра

Тези пакети ще осигурят безупречно справяне с плевелите при царевица с възможност за гъвкаво приложение.

Повече информация: https://www.corteva.bg/