Растителна защита, торове, семена

AgCelence - Очаквайте повече!

2015-05-06 

Предпазва от стрес, болести и осигурява постигане на максималния добив на културата

 Получавате ли максимума от вашите култури? Продуктите от концепцията AgCelenceпомагат на растенията да отговорят на вложените в тях грижи по-най-добрия начин, разгръщайки потенциала си чрез:

•По-добра толерантност на стрес и контрол на болести

•Високо качество на продукцията

•По-високи добиви

•Увеличена ефективност на производство

Концепцията AgCelenceе глоблен лидер в „разбирането“ и оптимизирането на физиологията на растенията отвъд стандартната растителна защита. В САЩ и Западна Европа най-силния стробилуринF500 на БАСФ е утвърден стандарт и важна съставна част от продуктите с марка AgCelence. Действието им не е само като фунгициди, с гарантиран ефект срещу болести. С прилагането им се гарантират още повишена устойчивост от стрес и подобрена физиология, при това в ключови фази от вегетацията за формиране на добива – преди узряването. С предимствата на новата концепция, се дава възможност на растенията да отключат пълния си потенциал, както по отношение количеството на добивите, така и на качеството. Крайният резултат – по-високи добиви и по-високо качество!

AgCelenceвече е със силно портофлио в основните култури в страната.

Пиктор в слънчоглед и рапица през последните години се доказа със своите средно 15% по-високи добиви, безупречния контрол на болести и особено срещу вредоносната склеротиния.

Ретенго в слънчоглед и царевица е ново за страната, но съвсем не и за страни като Украйна, където само площта заета със слънчоглед, е колкото цялата територия на България. Не случайно изборът на украинските фермери е Ретенго.  С продукта си гарантират високи резултати на най-добра цена независимо от наличието на болести.

Алегро и Диамант Макс са продуктите от концепцията за житни култури, които контролират болестите и предпазват от стрес. Алегро е вече доказан продукт, известен и като най-изгодният стробилурин на пазара особено спрямо високото качество, което предлага.

Диамант Макс е най-новото от концепцията, контролира болестите във всички житни култури, включително и мрежести петна и предоставя AgCelenceефект срещу стресовите фактори на полето със силата на  F 500. Диамант Макс е спечелил доверието на зърнопризводителите от Германия, Франция и Америка.

Комплексното действие на продуктите AgCelenceв посока подобряване на физиологичната активност е в пълна хармония с безотказното им фунгицидно действие. AgCelenceсе справя с гъбните патогени, като ги атакува в ключови точки от техния метаболизъм. Оптималното разпределяне по повърхността и във вътрешността на зелените части на растението е характерно за продуктите от концепцията AgCelence. Това спомага за ефективното многосекторно действие срещу болестите, а именно:

- Предотвратяване възможността за проникването на спорите във вътрешността на растенията;

 - Унищожаване на вече развитите спори;

 - Блокиране на вече развитите гъбни патогени;

 - Предпазване от образуване на нови спори.

Паралелно с фунгицидното си действие концепцията AgCelenceдава допълнителни предимства, срещу заплахи за добива, които не са свързани с гъбни болести. Високите температури и засушаването в периодите след цъфтеж, водят до стрес при растенията. В резултат се отключва защитният механизъм и културата „се ориентира” към ускорено узряване, за да може да гарантира поне някакво количество семена, които да продължат вида. Ускореното узряване води до по-ниски добиви и продукция с незадоволително качество. AgCelenceнамалява стреса като редуцира синтеза на ензима етилен, който е отговорен за стареенето на растенията. В допълнение към това е и повишената ензимна активност и фотосинтеза. По-оптималното усвояване на хлорофил дава така наречения зелен ефект при растенията, който в комбинация с възможността за нормално приключване на узряването, позволява на растенията да развият пълния си добивен потенциал. AgCelenceдейства независимо дали са на лице стресови фактори или не. Подобреното физиологично действие е гаранция за успеха на инвестицията.

 

Внедряването на концепцията AgCelence обхваща основните полски и овощни култури, отглеждани у нас. Ефектът от действието на AgCelenceобаче е не само повод за гордост, но и амбиция. Амбицията на БАСФ да продължава да предлага качествена растителна защита за по-високи добиви, по-високо качество и по-ефективно производство. Амбиция да погледнем отвъд пределите на собствените си възможности, амбиция, която задължава с девиза на AgCelence. Очаквайте повече!