Растителна защита, торове, семена

Как да постигнете не само по-висок, но и по-качествен добив при слънчоглед и царевица

2020-04-23 

 В днешните трудни времена пред всеки земеделски производител стои предизвикателството как да увеличи добива и качеството на своята продукция като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един – употребата на уникалния по състав биостимулант Amalgerol Essence, който действа едновременно на почвата, корените и растенията.

Слънчоглед

На база на дългогодишни опити, проведени в български институти и опита на земеделските производители, доверили се на Amalgerol Essence, наблюдаваме следните резултати при слънчоглед:

• Нивото на масленост при стандартна технология е 42-45%.

• При прилагане на стандартна технология с употребата на Amalgerol Essenceмаслеността се повишава до 46-48%.

 *Стойността на получените резултати зависи и от заложения потенциал на хибрида.

 Все по-често сме свидетели на тенденцията търговците на слънчоглед да осигуряват допълнителна премия за високо съдържание на масленост, а продукцията с по-висока масленост се изкупува на по-висока цена. Този факт първо наблюдавахме при фирмите износители, а сега и българските маслобойни следват техния пример.

 На пазара има специални хибриди - високоолеинови хибриди слънчоглед, за които се изисква да имат минимално съдържание на олеинова киселина 80%. Практиката показва, че високоолеиновите хибриди, третирани по стандартна технология в комбинация с 2

Amalgerol Essenceимат съдържание на олеинова киселина 88-90% и се изкупуват на по- висока цена.

При добива на слънчоглед след употребата на Amalgerol Essenceотчитаме увеличение с 10-15% в зависимост от това дали растенията са третирани еднократно или двукратно. Приложение:

• първо третиране във фаза 2-4 двойка листа;

второ третиране в началото на фаза бутонизация преди затваряне на лехата (обикновено в комбинация с продукти за контрол на балур).

Препоръчителната доза е 200 мл/дка.

 Царевица

Amalgerol Essenceдава отлични резултати и при царевица като приложенията са едно или две в зависимост от технологията на земеделския производител:

• Първото третиране е с внасяне на хербициди срещу балур и други житни. При засушаване през пролетта третирането с Amalgerol Essenceпозволява на царевицата да се справи със стреса и да преодолее сушата с минимални повреди благодарение на антиоксидантите в състава на продукта. Ако се появи период на засушаване през пролетта и царевицата не е третирана с Amalgerol Essence, препоръчваме незабавно да се третира преди завиване на листата.

• Препоръчително е второто третиране с Amalgerol Essenceда е в края на юни във фаза 16-ти лист (изметляване) при листно третиране с продукт с течен азот (с ниско съдържание на биурет).

 Чрез второто третиране царевицата понася по-добре засушаванията, които традиционно се очакват през юли и август и добивите са с 15-20% по-високи (дори повече в някой случаи). Дозата на приложение е 200 мл/дка.

 Препоръчваме да се извърши първото третиране с Amalgerol Essenceна слънчоглед и царевица, защото то се отразява на формирането на по-мощна коренова система и по-добре развита листна маса.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4

 За повече информация посетете: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/