Растителна защита, торове, семена

Към момента има подадени 340 заявления от розопроизводители за помощ по мерките срещу вредителите

2020-04-29 

„Срокът за отчитане и представяне на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период е удължен до 15 май. Към момента има подадени 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха, като изплащането на помощта е до 30 юни“, е обявил заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Иван Капитанов, но време на проведения на 28 април т. г. Консултативен съвет по маслодайна роза.

ДФЗ ще обработи в максимално кратки срокове заявленията, за да може бенефициентите да получат възможно в най-кратки срокове плащанията си, твърди зам. директорът. Иван Капитанов  е запознал участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредите на физически лица чрез одобрените за целта търговски банки.

(ПЗ)