Растителна защита, торове, семена

Евдокия Кръстева, Управител на ФМС Агро България - Съксесър™ TX в царевица оправдава инвестицията на производителите

2020-05-03 

Въпрос на сп. „Практично земеделие”:

-Г-жо Кръстева, за този сезон ФМС Агро България предложи на производителите Съксесър™ TX - нов хербицид в царевица.  В сегмента – продукти за контрол на плевелите при културата, има голяма конкуренция. Какви са качествата на новия хербицид, които биха оправдали инвестицията на производителите, заложили на него?

-Съксесър™ТХ е селективен, системен, почвен и ранно-вегетационен хербицид от ново поколение, за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица. Благодарение на уникалната си съставка петоксамид, той дълготрайно контролира проблемните плевели, дава възможност за гъвкаво приложение, може да се прилага в комбинация с други продукти и е селективен за културата. Петоксамид има последействие, осигуряващо контрол на поникващите плевели до 6 седмици след приложение, при условие на оптимална влажност.

Продуктът съдържа активните вещества петоксамид и тербутилазин. Прилага се в доза 300-400 мл/дка или след сеитба преди поникване на царевицата, или ранно вегетационно от 1-ви до 4-ти лист на културата. Веднъж приложен, продукта забавя растежа и развитието на плевелното растение в рамките на часове, а първите видими симптоми се забелязват само след няколко дни.

 Съксесър™ ТХ отлично контролира метлица, кокоше просо и видове кощрява от житните плевели, както и щир, лобода, свиница, овчарска торбичка,  видове мъртва коприва,  дива ряпа,  полски синап, черно куче грозде и много други от широколистните плевели.

С помощта на Съксесър™ ТХ земеделските производители освобождават царевицата от конкурентните плевели още в началото на нейното развитие и осигуряват условия за оптимален растеж, което е от изключителна важност за културата, тъй като още в началото на нейното развитие даваме възможност да се заложи оптималния й добивен потенциал. 

 Освен Съксесор ТХ, бих искала да обърна внимание, че и  тази година ФМС предлага на българския пазар високо селективния хербицид Хемнико™ 24 СК, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели.

Хемнико™ 24 СК съдържа 240 гр/л никосулфурон и се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите и във фаза 2 - 8 лист на царевицата.  Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15-20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист. 

 Избирайки Хемнико™ 24 СК, освен отличен контрол, земеделските производители получават и:

 -възможност за коригиращо вегетационно третиране при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища;

- висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида;

- предпазване на културата от вторично заплевеляване;

- бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им;

-хербицид, който е лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

(ПЗ)

Б. р. -  Статията е част от интервюто на сп. "Практично земеделие" с Е. Кръстева, Управител на ФМС Агро България за продуктите на компанията в царевица - листни торове с високо качество, ефикасни хербициди и инсектициди за контрол на най-проблемните неприятели в културата, щадящи ентомофауната. Пълното интервю четете в бр. 5/2020 г. на сп. "Практично земеделие", който ще бъде на вестникарския пазар - на 13 май 2020 г.