Растителна защита, торове, семена

В БОРБА СРЕЩУ БАЛУРА В ЦАРЕВИЦА – ЕКИП® ИЛИ НИКОСУЛФУРОН ???

2020-05-04 

ü  Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.

ü  Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.

ü  Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.

ü  Бързина на поемане.Екип® се поема на 90% за два часа.

 

Сравнение на растения, третирани с Екип® спрямо Никосулфурон

Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка

Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка

 

 

 

Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка

 Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дк

 

САМО СЕГА МОЖЕТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ НА БАЛУР В ЦАРЕВИЦА НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

 ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЕКИП® ДО 10.07.2020Г.

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални

представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.