Растителна защита, торове, семена

Петър Динов, агроном, БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ: В критичните фази за заразяване на лозите с мана и оидум, прилагам комбинации с ефикасните продукти на БАСФ

2020-05-07 

Интервю на сп. „Практично земеделие”

Лозовият масив се намира на брега на река Дунав между с. Кошава и с. Гомотарци. Отглеждат се сортове: Гъмза, Шардоне, Совиньон Блан, Мускат Отонел , Ризлинг, Пино Ноар, Сира, Каберне Совиньон и др.

-Г-н Динов,  според наблюденията Ви, в каква фаза от вегетацията са лозите и налага ли се  стартиране на растителнозащитните практики?

-Лозите са във фаза 40 см летораст - видими реси, в която се налага да се започне растително защитна работа с комбинация от фунгицидите Делан Про и Серкадис.

-Бихте ли споделили какви комбинации от продукти на БАСФ ще приложите за защита на лозята от мана и оидиум?

-След Делан Про и Серкадис използвам преди цъфтеж с Орвего и Вивандо, след цъфтеж Кабрио Топ . При формирана на зърната отново Делан Про и Серкадис. Преди затваряне на гроздовете с Орвего и Колис, и при прошарване с Акробат Р и Кумулус.

-Защо ще приложите именно тези схеми  с продукти на БАСФ в най-критичните фази от вегетацията за инфектиране с двете опасни заболявания и какво показва вашият досегашен опит?

-Прилагам тези комбинации поради ефикасността на продуктите на БАСФ, с тях успешно защитавам лозите от Обикновена мана и Оидиум. Това ни гарантира здрави лози и качествена продукция.

- С какво районът Ви е специфичен в лозарско отношение  и какво предимство Ви дават  продуктите на БАСФ?

-Районът, в който работя, е специфичен с това, че е до голям воден басейн (р. Дунав). Дневните температури през вегетацията са високи, а нощните прохладни, при което гроздовата продукция е с ясно изразени аромати според сорта. Почвите са излужени черноземи, леки песъкливи. Вината са ефирни с отлични качества.

-Благодаря, Ви!

Въпросите зададе: Яна Брезовска, гл. редактор на сп. „Практично земеделие”

07.05.2020 г.