Растителна защита, торове, семена

Евдокия Кръстева: Листните торове на ФМС Агро са с гаранция за европейско качество и повишават доходността на царевицата

2020-05-11 

Въпрос на сп. „Практично земеделие” към Евдокия Кръстева, Управител на ФМС Агро България

 -Г-жо Кръстева, условията през април т. г., позволиха една сравнително нормална година за сеитба на царевицата в страната, която все повече се очертава като печеливша култура, особено с използване на хибриди от нова генетика.  Как листните торове, които ФМС Агро България предлага на производителите на царевица у нас, могат да защитят добива и да повишат печалбите от културата? Какви са  техните предимства както в агрономически план, така и в ценови порядък?

 ФМС Агро България предлага богата гама висококачествени листни торове, произведени от специализираното звено за торове на компанията в Англия. Не напразно споменавам мястото на производство, тъй като гаранцията за качеството, което предлагаме е висока. Всеки един от листните торове на ФМС съдържа съставки, които спомагат за по-доброто покритие на листата и улесняват поемането на макро- и микроелементите от културата. Ние се стремим да имаме предложения както във всички култури, така и за различните фази от развитието им и различните проблеми, така че да предоставим на земеделския производител възможности за избор, в зависимост от специфичните му нужди.

Царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Когато царевицата се намира в „стресово състояние”, причинено от различни фактори на средата, като ниски температури, засушавания, хербицидни повреди и други, може успешно да се третира през вегетацията  с  биостимулатора Симакс или с листните торове: Микроелементи за царевица НОВ, Мултипъл или Мейз Екстра, приложени самостоятелно или в комбинация с хербицида. Крайният резултат от това третиране е жизнен и здрав посев с наситен зелен цвят, същевременно лишен от плевелната конкуренция.

Продуктите за листно подхранване на растенията, които ФМС предлага, налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ. Едни от най-търсени в момента са  АСМ Комплекс, Фолиар Екстра, Мултипъл, Микроелементи за житни култури, Бо-Ла, Зуум Супер,Мед, както и биостимулатора Симакс.

Специфичното при тези продукти е, че те са разработени въз основа на действителните нужди на културите от хранителни елементи. Високата концентрация на макро- и микроелементи, съчетана с усъвършенстваните технологии за активиране на по-доброто проникване в растенията, прави листните торове на ФМС изключително ефективни за по-доброто и по-пълноценно подхранване на растенията.

 Б. р. -  Статията е част от интервюто на сп. "Практично земеделие" с Е. Кръстева, Управител на ФМС Агро България за продуктите на компанията в царевица - листни торове с високо качество, ефикасни хербициди и инсектициди за контрол на най-проблемните неприятели в културата, щадящи ентомофауната. Пълното интервю четете в бр. 5/2020 г. на сп. "Практично земеделие", който ще бъде на вестникарския пазар - на 13 май 2020 г.