Растителна защита, торове, семена

Критичен период за инфектиране на лозата с мана и оидиум – ефикасни продукти за контрол

2020-05-18 

През май лозите растат интензивно и в същото време метеорологичните условия благоприятстват появата на болести и неприятели.  От болестите най-голямо стопанско значение имат маната и оидиумът.

Маната по лозата (Plasmopara viticola) атакува силно лозите при температура 18-20оС и влажно време с чести, но слаби валежи или роса и може да компрометира реколтата. Болестта напада всички зелени части на лозата, но най-голяма чувствителност имат ресите, листата и гроздовете.

(На първата снимка – Повреди от обикновена мана по листата и ресата на лоза; Снимката е на ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе)

Най-характерен диагностичен признак са хлоротичните, мазни петна по листата, които от долната страна се покриват със сивобелезникав налеп, ако влажността е по-висока. И по ресите се образуват хлоротични петна и сивобелезникав налеп, който по-късно потъмнява.  При висока степен на зараза ресите изсъхват и окапват. 

По младите зърна също се появяват петна и обилно сиво спороношение, т.нар. форма „сиво гниене”, а при напетняване в основата на чепките изсъхва целият грозд. Критичен период за инфектиране с маната е от „поява на ресите” до „затваряне на чепките”.

Първото предпазно пръскане на лозята срещу маната се извършва при големина на летораслите 40-50 см, ако метеорологичните условия не са подходящи за инфектиране с един от регистрираните фунгициди с контактно действие: Акробат Р-0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/ дка; Арметил М-0,25%; Арметил С ВП-0,25%; Банко 500-0,2%; Бордо микс 20 ВП-0,5-0,6%; Витра 50 ВП/Купрохай 50 ВП-0,15%; Купертин М-0,4%; Купроксат ФЛ/ Трибейз/Флоабъл-0,3%; Купроцин супер М-0,2%; Косайд 2000 ВГ-0,12%; Медян екстра 350 СК-350 мл/ дка; Манфил 75 ВГ-210 г/ дка; Меден оксихлорид 50 ВП- 0,25%; Румба 35 СК-0,35%; Купросейт голд М-0,15%; Фитосев-200 мл/ дка (1-во предпазно пръскане); Фунгуран ОН 50 ВП- 0,15%; Шампион 50 ВП- 0,15%.

При поява на петна по листата или благоприятно време (хладно и влажно) за поява и развитие на маната пръскането се извършва с фунгициди с лекуващо действие: Акробат плюс ВГ-200 г/ дка; Делан 700 ВГ- 0,05%; Галбен 8 М 65 ВП-0,25%; Делан про-300 мл/ дка; Кабрио топ-0,15%; Купросейт голд М-0,15%; Микал флаш- 300 г/ дка; Мелоди компакт 49 ВГ-150-175 г/ дка; Орвего -80 мл/ дка; Пергадо Ф 45 ВГ-200 г/ дка (28 дни); Профайлър 71,1 ВГ- 200-225 г/ дка; Ридомил голд-0,25%; Симбал флоу-50 мл/ дка; Шавит Ф 72 ВДГ-0,2%; Куадрис 25 СК-0,075%.

 Брашнестата мана по лозята (Uncinula necator) или оидиум, както е позната на лозарите, има решаващо икономическо значение.

 

 Симптоми на оидиум в ранни фази от вегетацията на лозата

 Критичният период за инфектиране с болестта е 10-12 дни преди цъфтежа, а следващият критичен период е от „цъфтежа” до „затваряне на чепките”. Първо пръскане срещу болестта трябва де се извърши при дължина на летораслите 10-15 см, ако в предходната година не е имало нападение. Срещу оидиума са регистрирани фунгицидите: Байфидан 250 ЕК910 мл/ дка; Байфидан 312 СК-12 мл/ дка; Вивандо-20 мл/ дка; Домарк 10 ЕК-25-30 мл/ дка; Индар 5 ЕВ-75 мл/ дка; Карамат 25 ЕВ- 150 мл/ дка; Колис СК-30-40 мл/ дка; Куадрис 25 СК-0,075%; Кусаби-30 мл/ дка; Луна експирианс-12-40 мл/ дка; Медина 20 ЕВ-24 мл/ дка; Маклофил-20-60 мл/ дка; Миша 20 ЕВ- 24 мл/ дка; Ритуал-20-60 мл/ дка; Серкадис-15 мл/ дка; Систан-14-28 мл/ дка; Талендо 20 ЕК- 20-25 мл/ дка (28 дни); Топаз 100 ЕК-30 мл/ 100 л вода, с раб. р-р 40-100 л/ дка; Фитосев-200 мл/ дка; Флинт макс 75 ВГ-0,016% ; Фоликур 250 ЕВ-0,04%; Шавит Ф 72 В ДГ-0,2%.

(ПЗ)

 Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/май 2020 г. на сп. „Практично земеделие”. Търсете изданието по вестникарските павилиони в цялата страна.