Растителна защита, торове, семена

Засега човешките дейности са източник №1 за разпространяване на семена от плевели в агросистемите

2020-05-20 

Засега човешките дейности са източник №1  за разпространяване  на семена от плевели в  агросистемите,  казва Боб Хартцлер, учен от Университета на Айова,  САЩ, цитиран от онлайн платформата AgWeb - източник за новини за земеделските производители  и  селското стопанство. „Преди седемдесет години семената на земеделските култури бяха най-важният начин за придвижване на семената на плевелите в други региони, но в днешния свят със законите за чистота на семената и новите технологии за почистването им, са фактори, които намаляват този риск.

Плевелите се отличават с не само с голямо производството на собствени семена, но и са се приспособили към широкото им разпространението. Особено чрез голямото разнообразие от превозни средства те се разпространяват далеч в различни континенти и широко, увеличавайки опустошителната си вредност на всяко ново място.

Докато семената на плевелите със сигурност имат свои собствени (биологично развили се) начини за разпространение, хората и преди и сега са най-големите виновници, когато става въпрос за „придвижването им” по-голямото им разстояние. Вижте няколко от най-разпространените начини за разпространение на семена от плевели, представени от AgWeb:

Според авторите на статията, вероятно най-ефективният начин, по който земеделските производители неволно разпространяват семена от плевели, е с придвижване на земеделските машини и оборудването от поле на поле.  Например, един милион семена в комбайн е доста вероятно,казва Хартцлер. „Проучване показа, че ако искате да изчистите напълно комбайн, за да премахнете семената на плевелите, вероятно ще отнеме два дни, но ако след като завършите жътвата на дадено поле и просто стартирате комбайна, за да го  продухате, това вероятно ще премахне три четвърти от семена. И ако отделите половин час за почистване на площи, където сте направили това,  възможно е да намалите семената с около 95%, вместо да ги разнесете до други обработваеми земи ", коментира изследователят

Птичите семена, които се дават на птиците като фураж, също могат да съдържат нежелани семена от плевели.  Чрез тревните фуражи и други зърнени фуражи става свобдно пренасяне на семена от плевели в различни региони и държави. „Не че някоя държава го прави умишлено, но ако семето идва от страни с инвазивни плевели, бъдете предпазливи, предупреждават херболозите, и добавят че винаги е по-добре да се търгува с фирма с реноме, в това  число с и производители на семена за посев.

Известно е, че в ограничена степен  разпространението на оборски тор може да внесе семена от плевели, но тъй като оборският тор не се разхвърля толкова далеч, проблемът има регионално значение. Ако обаче извозвате оборски тор от стопанство, което не притежавате, това може да въведе  във вашите полета нови, устойчиви биотипове.

Специалистите съветват непременно да се  вземат подходящи предпазни мерки при придвижване на машини като оборудване за обработка на почвата, сеялки и особено комбайни. А също и съобразяване и прилагане на други добри практики чрез избор на подходящи хербициди, селективни за културите и механически обработки, съобразени с фенофазите на плевелните растения. Подобни системни мерки могат значително да намалят разпространението на семена от плевели.

(ПЗ)