Растителна защита, торове, семена

Ефикасен контрол на фома и фомопсис по слънчогледа

2020-05-27 

Фома

Болестта черни петна по слънчогледа (Leptosphaeria lindquistii; синонимPhoma macdonaldii) или фома причинява петна по всички растителни части. Най-типичните признаци се наблюдават по стъблото и питите. Напетняването започва от най-долните етажи на растението и върви нагоре. Инфекцията преминава от листата към листните дръжки и достига стъблото.

(На снимката:  Признаци на фома по стъбло на слънчоглед; Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoma_macdonaldii_on_sunflower_plant_-_3.jpg)

По стъблото се образуват черни, елипсовидни петна, ясно разграничени от основната зелена тъкан, които имат специфичен метален гланц. Поразените тъкани се напукват. Петната по листата са тъмно кафяви, неправилни по форма и с жълт ореол.

По питите се образуват закръглени, вдлъбнати, черни петна с различна големина. Тъканите на болните растения са размекнати, но не са загнили.

Фомата се развива силно в години с редуване на сухи и влажни периоди. Причинителят на болестта е гъбен патоген, който зимува в болните растителни остатъци и остава жизнен 2-3 години. Инфектирането се осъществява от плодните тела на гъбата, които се разсейват от вятъра и насекомите по време на растежа на растенията при влага и температура 25оС.

За контрол на заболяването е необходимо да се спазва 5-6 годишно сеитбообръщение, да се унищожават растителните остатъци и да се спазва пространствена изолация. Препоръчва се оптимално торене, защото внасянето на високи дози минерален азотен тор предизвикват по-силна проява на болестта. Значение има и оптималната гъстота на сеитба, за да се осъществява по-добро проветряване на посевите и задържане на по-малко влага по листата.

Първо пръскане с фунгицид се извършва във фенофаза „бутонизация” с Ретенго 20 ЕК/ Комет про-50 мл/ дка (превантивно), а 100 мл/ дка  има лекуващо действие. Препаратите Амистар голд и др. отпаднаха от Списъка за разрешените препарати, които доскоро се прилаха за контрел на болестта.

 Фомопсис

Нападението от сиви петна по слънчогледа или фомопсис (Diaporthe helianthi) започва в периода на „бутонизация” или „начало на цъфтеж”. По листата, листните дръжки и стъблата се появяват петна. У нас много рядко  се наблюдават признаци по питите. Първи петна се образуват по листата от средните етажи  на растенията. Инфекцията започва от върха или странично на листата, които увяхват, загиват и остават да висят на стъблото. Отначало петната са светло кафяви, а към края на вегетацията посивяват. Заразата преминава от листата по листните дръжки и достига стъблото. Петната по стъблото са елипсовидни и проникват в дълбочина, поразяват тъканите до сърцевината, която се разрушава изцяло и стъблата стават чупливи.

 

Повреди по слънчоглед, нападнат от фомопсис; (Източник: https://www.wikiwand.com/en/Diaporthe_helianthi)

Растенията се пречупват и изсъхват.

Причинителят на сивите петна по слънчогледа е гъбен патоген, който зимува в растителните остатъци. Инфектирането се осъществява във фенофаза „6-и- 8-и чифт листа” на растенията. Болестта се благоприятства при температура 23-25оС и висока атмосферна влажност (дъжд или роса).За борба със заболяването  се съчетават агротехнически и химически мерки. От агротехническите мерки важно значение имат: използване на устойчиви сортове и хибриди, точно спазване на сеитбообръщението, събиране и унищожаване на растителните остатъци, дълбока оран над 25 см с плуг и предплужник; чрез култивиране през вегетацията се унищожават плевелите, посевите стават по-проветриви, а влажността- по-ниска в долните етажи на растенията.

Посевите могат да се пръскат с Ретенго 20 ЕК/ Комет про-100 мл/ дка, а в доза 50 мл/ дка предпазно.

(ПЗ)

 Б. р. - Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/май 2020 г. на сп. „Практично земеделие”. В изданието ще намерите информация и за други важни растителнозащитни практики, които трябва да се извеждат в сезона както при полските култури, така и при зеленчуковите и овощните и в лозовите масиви. Търсете в разпространителската мрежа в цялата страна.