Растителна защита, торове, семена

Тепеки - гарантиран резултат в борбата с листните въшки Ефикасното решение от Белхим Кроп Протекшън България

2020-06-04 

В последните години един от основните неприятели по всички видове култури бива пренебрегнат от прилаганите растителнозащитни мероприятия на земеделските стопани. Това са видовете листни въшки от род Aphidae, които и през този сезон, поради високите температури през зимните месеци и честите превалявания през май и началото на юни, се размножават във висока степен.

Икономически най-опасните са: обикновена житна въшка и овесената по житните култури, зелена ябълковена и прасковена листна въшка по овощни, доматена и памукова листна въшка по зеленчуци. Доскоро в България нямаше регистриран препарат за борба с видовете от род Aphidae.

Белхим Кроп Протекшън България предлага решение за ограничаване на вредителите от семейство Листни въшки. Продуктът е с търговско наименование Тепеки. Активното вещество на Тепеки е от нова химична група - Пиридинкарбоксамид, която се различава от познатите на пазара Пиретроиди, Органофосфати и др. Флоникамидът, съдържащ се в продукта, е с контактно и стомашно действие, като след приемане неприятелите спират да се хранят от растенията в рамките на  1 час. Вредителите умират от 2 до 5 дни след третирането в зависимост от условията на средата. Тепеки се разпределя по новият прираст на растението (акропетално) и от двете страни на листната повърхност. Освен това притежава и висока температурна и фотостабилна устойчивост, след приложение са му необходими около 2 часа за да навлезе в растението и паднал дъжд след този период не влияе на ефективността му. Тепеки  се прилага над прага на икономическа вредност на вредителя през целия вегетационен сезон . Широкоспектърният инсектицид е с приложение при много култури: зърнено-житни, украсни, овощни видове, зеленчуци  и при култури с дребни семена за семепроизводство.

Приложението на специфичен продукт срещу листните въшки гарантира позитивни резултати и качествена продукция .

Допълнителна информация: https://belchim.bg