Растителна защита, торове, семена

РАПУЛ България: Какво е жълта вироза по рапицата и как се контролира заболяването?

2020-06-19 

 

Известно е, че жълтата вироза (TuYV) се среща при зимната маслодайнa рапица от 1980г. Но защо тя става все по-важна заплаха за културата през последните няколко години?

Вирусът се предава предимно от листните въшки. Основният вектор на жълтата вироза (TuYV) при зимната маслодайна рапица е зелената прасковена листна въшка (Myzus persicae), която напада растенията през есента и причинява първичната инфекция.

При по-топло време, през есента, често се развиват големи популации от безкрили листни въшки, които до появата на първите студове през зимата могат да разпространят вируса на почти всички растения, дори и при много големи посеви. Тук трябва да отбележим, че не само зимната маслодайна рапица е гостоприемник нажълтата вироза, но също така и много други култури, както и плевели, които не винаги показват симптомите на вируса. Също така грах и боб, в допълнение към останалите кръстоцветни растения, служат като междинни гостоприемници, на които вирусът може да се предаде през пролетта, по време на летежа на възрастните листни въшки. Тези заразени растения също са източник и предпоставка за нова инфекция при младите рапични растения в началото на есента, по време на летежа на листните въшки. След като растението е заразено, вирусът се разпространява в него и причинява специфично оцветяване в червен до лилав цвят по краищата на листата (на снимката), и също така възпрепятства растежа и развитието на растенията през есента. Тези симптоми лесно могат да се объркат с абиотичен стрес, напр. причинен от преовлажняване или липса на хранителни вещества. По-слабото развитие на растенията, причинено от жълтата вироза, можедадоведедонамаляваненадобиваот 10% до 20%, особено при неблагоприятни локални почвено-климатични условия.

Не само глобалното затопляне и свързаните с него по-високи температури през есента изимата създават подходящи условия за по-дълъг период на заразяване и разпространение на вируса. Също така налагането и все по-честото използване на No Till и Strip Till технологии и по-честото използване на покривни и междинникултури, осигуряват добра и благоприятна среда на местообитание на зелената прасковена листна въшка. В допълнение натова, поради забраната на неоникодиноидни пестициди, нямаме възможност и продукт с който да осигурим достатъчно добра защита на рапицата в ранните ѝ фази на развитие. Дори стандартните приложения наинсектицидиот перитроиднитегрупивечене са достатъчно ефективни при контрола на зелената прасковена листна въшка. Можем да посочим самоединновпродукт с активната съставка флоникамидкойто понастоящем обещава ефективен контрол върху прасковените листни въшки (б. р. - У нас продуктът се разпространява с търговското име Тепеки).

Всички тези фактори допринасят за факта, че сега сме изправени пред по-голяма опасност от разпространение на вируса при рапицата. Въпреки това, рискът от заразяване може да бъде намален чрез последователни и добри селскостопански практики на полето като:

 -елиминиране на самосевки с рапица на полето;

- разумно и правилно сеитбообращение (избягване на култури, които са междинни гостоприемници на вируса, като предшественик на рапицата).

Най-добрата превенция и решение на проблема е отглеждането на хибриди от ново поколение, които имат генетична устойчивост на жълта вироза(TuYV)

 TuYV- устойчивост

През 90-те  години за първи път започва да се използва генът за устойчивост на жълта вироза при селектирането на рапичните хибриди. От тогава тази устойчивост е приложена в селектирането на множество хибриди, така че днес почти 80% от новорегистрираните хибриди притежават тази TuYV устойчивост.Така тази характеристика стана стандарт на пазара в много страни в рамките на няколко години.

По този начин растенията не само имат надеждна защита срещу намаляване на загубите на добив,свързани с TuYV, но също така наблюдаваме силно повишаване при образуването на биомаса на полето, особено през есента, в сравнение с конвенционалните сортове. Земеделските производители могат да се възползват от това предимство,като в случая разполагат с по-широк прозорец за сеитба с TuYV устойчиви хибриди, които са особено подходящи за късни сеитби. По-доброто развитие на биомасата през есента също така дава възможност на растенията да бъдат по-силни и устойчиви на нападението на вредителите при културата, и да преодоляват стреса по-бързо, така че всяка вреда, причинена от насекоми (листни въшки, бълхи, бръмбари), да бъде по-добре компенсирана. В допълнение, този атрактивен хибриден тип има много ефикасно усвояване на азот през есента, което от своя страна до принася за по-силното развитие на растенията преди зимата, и по този начин ни дава възможността за намаляване на торенето с азотни торове през пролетта.

 

ДИНАМИК – ново поколение хибрид, предлаган от Рапул България за сезон 2020, съчетава в себе си отлични агрономически характеристики с изключителен фитосанитарен профил, като най-важна за него е устойчивостта му на жълта визора (TuYV).

Дори и при трудни условия, хибридите, устойчиви на TuYV, могат да развият и достигнат пълния си потенциал и по този начин да дадат ценно предимство на добива.

 Статията публикуваме с любезното съдействие на Rapool България и г-жа Таня Петкова, Управител на фирмата.

Допълнителна информация относно портфолиото на Рапул България –може да намерите в бр. 6/юни 2020 г- на сп. „Практично земеделие”.