Растителна защита, торове, семена

Специално за България: Високодобивни сортове житни култури за рентабилно производство от SAATEN-UNION

2020-07-09 

Пшеницата и ечемикът са основни култури в производството в България от векове. Всяка година фермерите търсят качествени семена, които да им дадат високи добиви, но и качествено зърно. В условията на суша и стрес се промениха и нуждите на производителите, а това накара селекционерите да създадат нови сортове, които да отговорят на изискванията за висок и стабилен добив в условията на променящите се климатични условия.

Ние, от SAATEN-UNION, следвайки стриктно тенденциите в зърнопроизводството, сме в готовност   да предложим на производителите високодобивни хлебни сортове пшеница, предимно в ранната и средно ранна група по ранозрелост, които се отличават с отлична устойчивост на засушаване и стрес, с много добър фитосанитарен профил, устойчиви на полягане и с отлични хлебопекарни качества.

Днес насочваме вниманието ви към новите ни сортове, създадени специално за условията на нашата страна:

ЦЕНТУРИОН е ранен осилест сорт с отлични хлебопекарни качества (група А). Сортът се отличава с изключителен фитосанитаен профил: много добра устойчивост на всички икономически важни болести, включително жълта, кафява и черна ръжда. Не случайно този сорт се ползва с изключителни привилегии при биологично производство. Наесен има бърз начален старт, което помага за формирането на хомогенен посев. Продуктивната му братимост е много добра (коефициент на братене 1,5), като всички братя са равностойни и това помага за постигане на оптимална гъстота от около 700 класа/м2 с относително ниска посевна норма – 450 кълняеми семена/м2. Въпреки по-високите растения (около 90 см), генетиката на сорта предполага отлична устойчивост на полягане, което не налага или свежда до минимум използването на растежни регулатори. Сортът показва много добра адаптивност и към различните почвени типове, като дава отлични резултати и на бедни и песъчливи почви. В последните 3 години на изпитване в условията на България, ЦЕНТУРИОН показа отлични резултати, с добиви от 935  до 1126 кг/дка, което му отрежда първо място като добивност и стабилност.

Не по-малко внимание заслужава и другият нов сорт в портфолиото ни – ПИТОН: ранен към средно ранен, осилест, хлебопекарна група А. И тук сме отличници в добива, като това, което го отличава от ЦЕНТУРИОН, е по-ниският хабитус на растенията. А малко по-дългия вегетационен период го прави отличен за структурата на стопанството, като дава възможност за планиране на жътвата.

 АСПЕКТ е в средно-ранна до средно-късна група по вегетация сорт, който ще стане любим на почитателите на ЖОКЕР, но ще ги зарадва с по-къса вегетация. Сортът се характеризира с много добър старт, отлична устойчивост на болести, на полягане и измръзване. Поради бързото си есенно развитие, сортът е подходящ и за късна сеитба, а компенсаторните му способности позволяват гъвкавост в посевната норма. Грабва окото със сивия си цвят, който се дължи на обилния восъчен налеп, а добивите от порядъка на 940 до 1123 кг/дка в последните 3 години и качественото зърно от хлебопекарна група А, му отреждат заслужени позиции в родните полета.

Продължаваме с успешно наложилите се сортове ТРУБЛИОН, АТЛОН и ЖОКЕР, станали емблема в производството на пшеница.


В последните години невероятен успех печели ечемикът СУ ЕЛЕН – средно ранен фуражен сорт, който обира овациите с високия добив, но и с изключителната устойчивост на полягане и болести. Отчетените резултати от 938 до 1136 кг/дка го правят истински лидер и предпочитан сорт от фермерите.

Новото ни предложение при ечемика е БЕЛИСА – средно късен сорт, който обаче иска внимание и отношение, за да се отблагодари с високи добиви, доближаващи и надхвърлящи тон от декар.

Утвърдени на пазара от години са и сортовете ни тритикале: ТУЛУС и СУ АГЕНДУС, както и ИНСПЕКТОРвисокодобивен сорт ръж. 

Продължаваме да работим заедно, за да можем да Ви предоставим във всеки един момент точните култури и сортове, да Ви дадем правилните препоръки за отглеждане, да Ви запознаем с тенденциите в световен мащаб. Защото въпреки перфектната работа на нашите селекционери, един сорт е достатъчно добър само тогава, когато производителите го смятат за такъв.

Затова ръка за ръка с Вас, производителите,  SAATEN-UNION създава селекция за бъдещето!

www.rapoolbg

Б. р. - Статията е публикувана в бр. 7/юли 2020 г. на сп. "Практично земеделие". Изднаниено е в разпространителската мрежа в цялата странаот 10 юли 2020 година.