Растителна защита, торове, семена

Растителнозащитните грижи при рапицата продължават до прибирането й

2015-05-16 

Земеделските  производители у нас натрупаха значителен опит в отглеждането на рапица, убедиха се в доходността й, и те вече знаят, че успехите силно са свързани с растителнозащитните грижи, които трябва да се полагат по време на цялата вегетацията – от есента до прибирането  й. Рапицата е обект на нападение от редица болести, неприятели и плевели. От болестите икономическо значение имат склеротийното гниене, черните листни петна, фомата, маната, сивото гниене, брашнестата мана, мокрите гниения и други, някои от които могат да провалят реколтата дори и в кая на вегетацията на културата.

 

•Признаците на склеротийното гниене (Sclerotiniasclerotiorum) се откриват в края на май-началото на юни. По стъблото и листата се появяват продълговати, воднисти, светлокафяви петна. Инфектираните участъци най-често са в основата на листата. По повърхността на нападнатите растителни части се образува бял пухкав налеп, а при разцепване на стъблото се виждат плодните тела (склероции) на гъбата в кухината му. Болните растения изсъхват и стават чупливи, а семената им се оронват.

По време на прибиране на реколтата склероциите попадат в почвата или остават в растителните остатъци, откъдето по-късно се разпространява болестта.  Те остават жизнени в почвата от 7 до 12 години. При повишена влажност през април –май се осъществява инфектирането, особено ако съвпадне с масовия цъфтеж на растенията. 

За ограничаване на болестта е необходимо да се спазва 4-7 годишно сеитбообръщение, използване на чисти от склероции семена и избягване на предшествениците – картофи, тютюн, соя, слънчоглед и други.

От химическите средства срещу склеротинията са регистрирани фунгицидите: Карамба 60 ЕК-120 мл/дка; Прозаро 250 ЕК- 100 мл/ дка; Пиктор СК - 50 мл/ дка; Карикс 240 СК- 100 мл/ дка; Фоликур 250 ЕК/Хоризонт - 100 мл/дка; Ориус 25 ЕВ-50 мл/ дка. Необходимо е едно пръскане, а само при хладно време, продължителен цъфтеж и опасност от заболяването – две. Изброените фунгициди имат предпазно действие, лекуващото е минимално или липсва. Инфектираното стъбло не може да се излекува. Пръскането се провежда при 20-30% цъфтеж!

 

 

•Болестта фома (черен крак, рак) се причинява от два вида гъби   (Leptosphaeriamaculans(Leptosphaeriabigiobosa). По всички части на растенията се образуват сивкави петна, покрити с черни пикнидии. По растенията, заразени рано наесен, в основата на стъблата се появяват рани, които могат да причинят отмирането им през зимата или пролетта.

Напролет се инфектират листата и шушулките, които се разтварят и семената падат върху почвата. Семената са леко спаружени и обезцветени. Най-значителните повреди от фомата са пречупване на стъблата и полягане на посевите.

За ограничаване на болестта са важни агротехническите мерки: спазване на сеитбообръщение, дълбока оран, нарязване на растителните остатъци, оптимална гъстота и балансирано торене, по-ранна сеитба, стриктна борба с плевелите особено със самосевките от рапица и дивия синап. От химическите продукти много ефикасни са регистрираните фунгициди: Фоликур 25 ВГ-100 мл/ дка; Ориус 25 ЕВ-50 мл/дка; Карамба 60 ЕК-120 мл/дка; Топрекс 375 СК-30 мл/дка; Пиктор СК- 50 мл/ дка.

 

•Инфектирането на рапичните растения с гъбния патоген (Alternariabrassicae), който причинява болестта кафяви петна (алтернария) се осъществява през целия вегетационен период при влажни условия. По котиледоните се появяват тъмнокафяви линии, но най-големи са повредите по шушулките.

При нападение в млада възраст шушулките  се деформират. По обвивката им се образуват кафяви петна с ясно изразена граница между болната и здравата тъкан. Типично за алтернарията е образуване на кафяви до черни закръглени петна с концентрична структура. Те приличат на петната от фома, но нямат пикнидии, а черен налеп по повърхността. При силно нападение се получава пригор и окапване на листата, а шушулките  се  разпукват преждевременно и семената падат върху почвата. Те имат ниско тегло и качество и са носители на инфекция за следващия сезон.

Основен източник на инфекция са заразените стъбла и листа. Вятърът разнася заразата и инфектира младите растения. Редуването на влажни и сухи периоди благоприятстват развитието на болестта, а най-подходяща е температурата 18оС.

За ограничаване на кафявите петна (алтернария) по рапицата основното изискване е спазване на сеитбообръщението, дълбоко заораване на растителните остатъци, сеитба на здрави семена и по-устойчиви хибриди.

Химическите средства, използвани срещу склеротинията имат много добро действие и срещу кафявите петна, особено в по-късните фази от цъфтежа. 

В технологията по отглеждане на рапица във фазите: „начало на цъфтеж”, „пълен цъфтеж” и „наливане на шушулките” специално внимание заслужава  иновацията на фирма БАСФ – фунгицидът  Пиктор (от концепцията AgCelence)- в доза 50 мл/дка (с 20-40 л работен разтвор на дка), който защитава растенията от болести, прави ги толерантни на стрес и повишава добива с 15% (б. р. – доказано в производствени опити в страната през 2010-2014 г.)

Статията е публикувана в бр. 5/май 2015 г. на сп. „Практично земеделие”. Каталожен № 1608; Подробности за абонамент: 0888 58 54 68